Doxologi. En essä om kunskap

Mats Rosengren

69,00 kr175,00 kr

Vad betyder det att all kunskap som vi människor har – alltifrån teoretiska insikter till praktiska färdigheter – är just vår kunskap?

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4139 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

”Vad betyder det att all kunskap som vi människor har – alltifrån teoretiska insikter till praktiska färdigheter – är just vår kunskap? Genom att vända på värderingen av termerna i den klassiska motsättningen mellan doxa – vad vi tror om världen och oss själva – och episteme – hur det egentligen ligger till – och hävda att all kunskap i grund och botten är doxisk försöker jag skissera ett annat slags kunskapslära – en doxologi.”

Mats Rosengrens essä rör sig mellan fakta, tolkning, kunskap och vetande. Med utgångspunkt i Protagoras homo mensura-sats – “Människan är alltings mått: måttet för det varande, att det är, och för det ickevarande, att det icke är” – jagar den efter ett användbart kunskapsbegrepp – och finner en kompromiss mellan den eviga, absoluta Sanningen och den totala relativismen: retorikens situerade, doxiska syn på sanning och kunskap.

Tilldelat Pro Linguapriset för “excellent svensk humanistisk forskning” 2008: Nu 2:a utgåvan.

Doxologi blev 2011 översatt till franska.

Indhold

Förord till 2:a utgåvan      7

Prolog – för doxologin 9

I · Om Protagoras sats 15
Logos – människans mått     23
Exkurs: två samtida protagoreer     28
Summering     32

II · Ludwik Flecks försök 35
Tankestil, aktiva och passiva kopplingar     37
Tankekollektiv     42
Sanning och fakta     46
Till sist     52

III · Kunskapsproblemet – en kritik 55
Visdom i stället för kunskap?     65

IV · Doxologi 67
Begreppet doxa – en skiss     72
Retoriken som doxologiskt verktyg     82
Ett doxologiskt bruk av retoriken     90

V · Varför doxologi? Ett forskningsprogram 99
Avslutning     107

Efterord 2002     109
Litteratur     111

Om boken

  • Mats Rosengren: “Doxologi. En essä om kunskap”
  • Svenska
  • 116 sidor
  • Kr. 175:-
  • ISBN 978-91-86093-05-1
  • 2:a utgåvan, 3:e upplagan, Retorikförlaget 2008
  • eBok 2020, ISBN 978-91-86093-44-0
  • https://doi.org/10.52610/CWIZ1468

Om Mats Rosengren

matsrosengrenMats Rosengren är professor i retorik vid Södertörns Högskola.

Ytterligare information

Vikt 0,22 kg
Version

,

Du kanske också gillar …