Esaias Tegnér. Texter och läsningar

Jerker Blomqvist (red)

170,00 kr

Med anledning av utgivningsprojektet ”Esaias Tegnérs kyrkliga tal” arrangerade ­Tegnérsamfundet ett symposium under rubriken Esaias Tegnér – texter och läsningar.
De åtta föredragen som hölls under symposiet finns nu samlade i denna volym. Några av dem

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4178 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Med anledning av utgivningsprojektet ”Esaias Tegnérs kyrkliga tal”  arrangerade ­Tegnérsamfundet i samarbete med Smålands Akademi ett symposium under rubriken Esaias Tegnér – texter och läsningar.
De nio föredragen som hölls under symposiet finns nu samlade i denna volym. Några av dem tar upp de problem som en textutgivare ställs inför när en text som finns bevarad i författarens handskrift skall göras till­gänglig i en tryckt edition eller i digital form.
Övriga bidrag visar hur dokument som bevarats i ­bibliotekens manuskriptsamlingar eller i författararkiv kan användas för forskningar kring litteraturvetenskapliga, idéhistoriska eller kyrkohistoriska förhållanden. Tegnérs roll i sin samtid och hans inflytande på senare svensk ­vitterhet belyses ur olika perspektiv.

Esaias Tegnér (1782–1846), professor i grekiska vid Lunds universitet 1812–1824, därefter biskop i Växjö fram till sin död, var en av sin tids mest betydande kulturpersonligheter: en lysande diktare, en framstående talare, en dugande universitetslärare, kraftfull biskop, briljant och spirituell brevskrivare.
Hans efterlämnade skrifter består av dikter och brev, samt tal hållna i olika sammanhang. Tegnérsamfundet, som bildades 1946, ansvarar för att dessa texter ges ut i en vetenskaplig edition.

Om boken

  • Jerker Blomqvist (red): “Esaias Tegnér. Texter och läsningar”
  • Svenska
  • 168 sidor
  • Kr. 170:-
  • ISBN 978-91-86093-11-2
  • Retorikförlaget & Tegnérsamfundet 2011

Antologins bidrag

Abstract      7

Jerker Blomqvists Förord      9

Ingemar Rådberg
Att etablera och ge ut äldre texter i en vetenskaplig utgåva       13

Barbro Wallgren Hemlin
Att ge ut Esaias Tegnérs kyrkliga tal      27

Louise Vinge
Två editionsprojekt:
Esaias Tegnérs och Selma Lagerlöfs samlade verk      53

Sten Hidal
Esaias Tegnér och teologins sofisterier
– ett bidrag till 1800-talets idéhistoria      57

Anders Jarlert
Hördes ljuset? Den kyrkliga receptionen av Esaias Tegnér      69

Inger Selander
Tegnér och psalmsången      85

Christina Svensson
Tre dikter från sjukdomstiden:
”Resminnen”, ”Ragnarok” och ”Porträtet”      103

Louise Vinge
Selma Lagerlöf och Tegnér      127

Eva Haettner Aurelius
Birger Sjöbergs bilder och Tegnérs      141

Om författarna      157
Personregister      159

Ytterligare information

Vikt 0,502 kg

Du kanske också gillar …