Kritisk retorikanalys

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms

239,00 kr

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt.

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4196 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

Behöver du verktyg för att genomskåda och förstå de olika slags budskap som omger och vill påverka oss alla? Både verbala, ickeverbala och visuella? Då är detta boken för dig.

Den främsta målgruppen är retorikstudenter på olika nivåer som står inför uppgiften att analysera retoriska objekt, från enskilda analyser till större uppsatser. Men även studenter från andra discipliner som intresserar sig för text- och bildanalys kan ha nytta av retorikens metodiska angreppssätt.

Boken kan även erbjuda hjälp och inspiration till journalister, lärare och andra som arbetar med tolkning och förståelse av övertygande budskap.

“Retorikanalys utgår i princip från en lekmannaståndpunkt. Den ­intresserar sig i allmänhet för hur visuella objekt kommunicerar med en allmän publik, där experter visserligen ingår, men som en grupp i en mångfald av olika mottagare. En tidningssida görs inte för journalister eller medieforskare utan för respektive tidnings tänkta heterogena målgrupper.
Samma sak gäller för i princip alla slags offentliga budskap som ju per definition ska vara tillgängliga för allmänheten. Ju mer man som analytiker vet om exempelvis en konstart, desto mer kan givetvis sägas om dess djupare betydelse. Men man ­behöver inte vara konstexpert för att låta sig påverkas av en tavla eller för att analysera dess funktion.”

“Grundliga, mycket användbara analyser” med “gedigen referenslista”. “främst till studenter som står i begrepp att skriftligt analysera retorik, men den passar också utmärkt för lärare på gymnasieskolans olika retorikkurser”. “Språket är akademiskt preciserat utan att vara krångligt.” (Agneta Eriksson i BTJ-häftet 6/2016)

Om boken

  • “Kritisk retorikanalys. Text Bild Actio”
  • Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms
  • Språk: Svenska
  • 176 sidor
  • 239:- kr.
  • ISBN 978-91-86093-28-0
  • 1:e utgåvan, Retorikförlaget 2016

Innehåll

Förord      7

1. Retorik som vetenskap      9
1.1 Retorikens olika sidor     10
1.2 Kritisk retorikanalys     13
1.3 Retorik och tolkning     14

2. Förutsättningar och begrepp      19
2.1. Att bestämma studieobjekt och forskningsfråga     20
2.2 Att välja teoretiska utgångspunkter     22
2.3 Att analysera kontexten     26
2.3.1 Genre     27
2.3.2 Talaren och författaren     29
2.3.3 Den retoriska situationen      30
2.4 Viktiga retoriska begrepp     35
2.4.1 Ethos     35
2.4.2 Logos     38
2.4.3 Pathos     39
2.4.4 Attityder och attitydmarkörer     40

3. Retorikanalys av texter och tal      43
3.1 Dispositionen     45
3.2 Argumentation     47
3.2.1 Tes     48
3.2.2 Argument     49
3.3 Stil     57
3.3.1 Stilnivå     58
3.3.2 Stilfigurer     59
3.4 Framförandet     66
3.4.1 Analys av attityder och attitydyttringar     68
3.5 Exempelanalys: Jens Stoltenbergs tal i Oslo Domkyrka      71

4. Retorikanalys av visuella budskap     81
4.1 Teorier om visuell retorik     82
4.1.1 Manifest och latent retorik     85
4.1.2 Evidentia     86
4.1.3 Bilden som argument     87
4.1.4 Semiotiken, retorikens granne     90
4.1.5 Visuella genrer och konventioner     96
4.2 Metoder för att analysera visuell retorik     98
4.2.1 Den visuella analysens grunder     99
4.2.2 Olika tolkningsnivåer     100
4.2.3 Analysmetod för visuella objekt     103
4.3 Exempelanalys: Sverigedemokraternas valaffisch      109
4.4 Exempelanalys: McDonald’s reklamfilm      113

5. Retorikanalys av actio      121
5.1 Actiobegreppet – en översikt     122
5.1.1 Actio – ickeverbal kommunikation     124
5.2 Teoretiska utgångspunkter     125
5.2.1 Kontextberoende     126
5.2.2 Multimodalitet     126
5.2.3 Actiokvaliteter     127
5.2.4 Begrepp som förklarar och fördjupar tolkningen av actio     130
5.3 Metod för att analysera actio     136
5.3.1 Material      137
5.3.2 Analysmodell för actioanalys      138
5.4 Exempelanalys: Gudrun Schyman och Jimmie Åkesson     145

6. Några råd om skrivandet      155
Begreppsregister      161
Referenser      165

Om författarna

Brigitte MralBrigitte Mral är professor i retorik vid Örebro universitet. Författare till bl.a. Reklam & retorik (med Larsåke Larsson, 2004), Women’s rhetoric (red, med Nicole Borg & Philippe-Joseph Salazar 2009), Talande kvinnor (2011) och Krisretorik (med Orla Vigsö, 2013). Medverkar i antologierna Retorisk kritik (2015) och Scandinavian Studies in Rhetoric (artikeln “A Womanization of Public Discourse?” 2011). Hon sitter i redaktionsrådet för Rhetorica Scandinavica och har bl.a. skrivit artiklarna “Den offentliga kvinnan” (Rhetorica Scandinavica 2/1997), “Retorik i Skandinavien: Sverige” (RhS 12/1999), “Vetenskap online” (19/2001), “Motståndets retorik. Om kvinnors argumentativa strategier” (RhS 27/2003), “Tsunamikrisen som epideiktisk situation” (RhS 46/2008) “Demagogens röst. Hitler som radiotalare” (RhS 51/2009), “‘Attitude matters’ Attitydyttringar som retoriska medel” (RhS 56/2010). Temaredaktör Retorik & genus, Rhetorica Scandinavica 27/2003.

gelangMarie Gelang är universitets­lektor i retorik vid Örebro ­universitet. Författare till Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser (2008). Medverkar med artikeln “Actio i teori och praktik – om retorikens ickeverbala kommunikation” i antologin Retorisk kritik (2015). Hon är svensk huvudredaktör för Rhetorica Scandinavica och har bl.a. skrivit ett antal konferensrapporter. I RetorikMagasinet har hon skrivit “Sälj, min docka” (RetorikMagasinet 28)

emelie bromsEmelie Bröms är utbildad inom retorik på universitetsnivå och arbetar som kommunikatör. ­Redaktör för RetorikMagasinet, där hon har skrivit artiklarna “Vem vinner debatten när kropparna talar?” (RM 51/52), “Den välklädde mannen och den avklädda kvinnan” (RM 53) och “Den onde, den fule, den vitfluffiga” (RM54/55) .

Ytterligare information

Vikt 0,26 kg
Författare

Brigitte Mral, Emelie Bröms, Marie Gelang