Praktisk argumentation

Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg

69,00 kr219,00 kr

Grundbok i retorisk argumentation – för alla som argumenterar eller behöver genomskåda andras argumentation.

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4164 Kategorier: , Etiketter: ,

Beskrivning

Grundbok i retorisk argumentation – för alla som argumenterar eller behöver genomskåda andras argumentation.
I tv och radio försöker politiker och opinionsbildare påverka dina beslut på valdagen eller i affären. Vid kvällsmaten diskuterar familjen vem som står för disken. I tidningen söker insändar- och ledarskribenter ditt stöd i allt från storpolitikens ideologiska konflikter till ogräsbekämpningens metoder.

Argumentation är en ständigt pågående aktivitet i vardagen omkring oss – och det är den vardagspåverkan, som Praktisk argumentation gör oss bättre på att hantera. Med Toulmins argumentationsmodell som analysverktyg ger boken med moderna, konkreta exempel och övningar en enkel tillgång till retorikens mest centrala fråga: hur gör man för att övertyga i praktiken?

Översatt och bearbetad av Orla Vigsö.

Om boken

  • Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg: “Praktisk argumentation”
  • Översatt av Orla Vigsö.
  • Svenska
  • 148 sidor
  • Kr. 219,-
  • ISBN 978-91-86093-30-3
  • 2:a utgåvan, Retorikförlaget 2017.
  • eBok 2020,  ISBN 978-91-86093-34-1

Om Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg

Charlotte Jørgensen och Merete Onsberg är lektorer i retorik vid Köpenhavns universitet.

Innehåll:

Förord 7
Översättarens förord 9
Inledning 13
Kapitel 1 Argumentmodellen 17
Grundmodellen 19
Den utvidgade modellen 33
Rader och hierarkier 39
Modellens praktiska användning 42
Övningar 46
Kapitel 2 Argumentationens dynamik 49
Den konstaterande fasen 50
Den definierande fasen 51
Den evaluerande fasen 55
Den advokerande fasen 56
Övningar 59
Kapitel 3 Argumenttyper 62
Tecken 63
Orsak 64
Klassifikation 65
Generalisering 66
Jämförelse 68
Auktoritet 69
Motivation 71
Kombinationsmöjligheter i ett argument 73
Övningar 76
Kapitel 4 Appellformer 79
Logos 79
Ethos 80
Pathos 82
Övningar 84
Kapitel 5 Motargumentation 87
Bemöta punkt för punkt 89
Blåneka 90
Bestrida påståendet 90
Avvisa auktoriteten 90
Ställa upp ett dilemma 91
Använda uteslutningsmetoden 91
Leda synpunkter ut i det absurda 92
Avslöja självmotsägelser 93
Angripa själva argumentationsformen 93
Övningar 96
Kapitel 6 Bra och dålig argumentation 105
Korrekt argumentation 105
Effektiv argumentation 109
Intressant argumentation 111
Redlig argumentation 115
Övningar 121
Kapitel 7 Två analysexempel 126
Kung Haralds tal 126
Analys av Kung Haralds tal 128
John F. Kennedys Berlintal 135
Litteratur 146

 

 

Ytterligare information

Vikt 0,28 kg
Version

, ,

Du kanske också gillar …