RetorikMagasinet 10

30,00 kr

Ordinarie nummer 10 – 2001

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 25010e Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

OBS: Finns bara digitalt (pdf)

Innehåll i detta nummer:

Ledare: Kroppen som argument


Merete Onsberg » Räta på ryggen och tala sanning

Kroppens språk är metaforiskt och ses som en del av den helhet som utgörs av den ickeverbala såväl som den verbala kommunikationen.


Vivianne Wester » Bör kvinnor sära på benen?

westerfinRetorikens klassiska ideal är skapade med den manlige talaren som modell, i en värld som förvägrade kvinnan status som människa. De klassiska ”manliga” idealen krockar med det klassiskt kvinnliga kroppsspråket. För att lösa krocken och modernisera actioteorierna måste retoriken ta hjälp, både av teaterns kunskaper om hög- och lågstatus och av feminismens begrepp.


Erland Lundström » Talaren som artist

cogitoTeoretiska anvisninger för skrivande av spännande och goda tal finns det nog av. Med listor, begrepp och tjocka böcker har man kartlagt det intellektuella arbetet med tal. Men vad med det praktiska framförandet? Där får man kanske gå till teatern för att hitta inspiration, råd och utmanande övningar.


Istvan Pusztai » Gränsfall för kroppsliga uttryck

De klassiska, retoriska teorierna om actio fokuserar på det naturliga, det invanda, det förväntade. Men modern retorik gör vad den kan för att vara onaturlig, oväntad och gränsöverskridande.

Annons

Maria Mangfors » Platsannonsens retorik

Varför är platsannonser så förutsägbara? För att företagen saknar fantasi eller mod? Eller för att det ligger i platsannonsens natur? Vi ser här närmare på ett retorisk fenomen med egna spelregler, där det sanna, det ärliga, får ge plats åt klyschor och skenbilder.


Peter Ström-Søeberg » Argumentationens grunder, del 2: Motargumentation

argumentationI förra numret av RetorikMagasinet tittade vi på argumentationens grunder – hur ser ett argument ut, hur byggs det upp och hur skiljer man mellan känslo-, auktoritets- och logiska argument? I detta nummer har turen kommit till svaret: hur svarar man på argumentation?


Talarstolen: Alice Bah

Foto: Robert HenrikssonNationaldagen 2000.


Om detta nummer:

  • Antal sidor: 32
  • ISSN: 1403-9052