RetorikMagasinet 30

kr50,00

Ordinarie nummer 30 – 2006

I lager

Rabat? Har du Digital tillgång Plus – Et halvt år or Digital tillgång Plus – Et år så får du 25% rabat.
Log ind hvis du allerede abonnerer.

Artikelnr: 25030 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Ledare: Löftenas tid


Lennart Hellspong » Komik med ord – och bild

LH_ex1Roliga streck. I förra numret skrev Anders Bergman om ordkomik. Lennart Hellspong tar här upp tråden och blandar in bilder; vad händer i skämtteckningarnas spel med bilder och ord? Hur blir det roligt – och har det med retorik att göra.


Inger Lindstedt » Har Gud humor?

Recension. Stå-upp-komik har många likheter med retorikens grunder. Inger Lindstedt har läst en ny, liten bok som också rymmer hjälp till talare med behov för humor.


Ditte Thøgersen » När ord sätter ramar

Debatteknik. I diskussioner svävar många ord i luften. Medan några ord visar ett stilistiskt grepp sätter andra de ramar som debatten sker inom; en ram som både kan rymma debattörens etiska och ideologiska värderingar. Ditte Thøgersen ger här en introduktion till det debattstrategiska begreppet framing och råd om hur man ska undgå att föra en diskussion inom motståndarens ramar.


Stephanie Bierke » Svenskast i Sverige

gringoRetorisk identitet. Den kallar sig för Sveriges svenskaste tidning. Samtidigt ändrar den både färg och form på den svenska flaggan. Vad vill egentligen redaktionen bakom tidningen Gringo? Och varför skriver den som den gör.


Anders Sigrell » Topiker för textproduktion

Recension. Hur skriver man sakprosatexter – och hur analyserar man dem? Det är grundfrågan i Torsten Thuréns Författarens verktygslåda, som Anders Sigrell här ser i retorikens perspektiv.


Talarstolen: Andrea A. Lunsford

Retorik är att lära sig leva i världen. Ord på vägen. Ett starkt samarbete har vuxit fram över Atlanten. I februari utnämndes den amerikanska professorn Andrea A. Lunsford till hedersdoktor vid Örebro Universitet. RetorikMagasinet publicerar här – som en förlängd Talarstol – hennes tacktal vid ceremonin, februari 2006, där åhörarna fick höra om retorik, demokrati och lärande.


Om detta nummer:

  • Antal sidor: 32
  • ISSN: 1497-5045

Mer information

Vikt 0.175 kg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere