RetorikMagasinet 44

kr36,00

Ordinarie nummer 44 – 2009

Rabat? Har du Digital tillgång Plus – Et halvt år or Digital tillgång Plus – Et år så får du 25% rabat.
Log ind hvis du allerede abonnerer.

Artikelnr: 25044 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Lisa Storm Villadsen » Retorikens lockande mysterium

forforelseFörförande retorik. Förförelse som tema har (för)följt retoriken sedan antiken – typisk som en bild av renodlad instrumentalism, ett övertalande som bara tjänar retorikerns mål. I denna artikel är förhållandet mellan förförelse och retorik återigen i fokus men ändamålet är att belysa Burkes retoriksyn med förförelsen som paradigm.


Lena Lid Andersson » Medling som retorik

Retorikprojekt. Hur går medling till? Vad gör medlare? Vad kan gå fel? Vad gör man för att det ska gå rätt? Ett nytt forskningsprojekt – Retoriska aspekter av medling – ska ändra på det faktum att väldigt lite forskning har granskat sambandet retorik-medling.


Peter Ström-Søeberg » Verklighetens retorik

Grundläggande retorik. Säg ”verklighet” eller ”sanning” till en retoriker eller en filosof, och du räddar deras dag. Få begrepp är så omöjliga att hantera, och därmed roliga att skämta både med och om. Men humor delas inte av alla – Kd’s Göran Hägglund var inte ens ofrivilligt rolig när han inledde jakten på en ny målgrupp.


Esben Norrbom » Klimatkritikerns verktyg

Retorisk skärpning. Klimatkritikern anno 2010 har måst ändra stil. Idag kan man inte som tidigare komma undan med att förklara att man inte tror på klimatförändringar. Forskningsrapporter och dystra utsikter står i kö och kritikerna måste skynda sig och använda mer raffinerade argumentatoriska metoder för att klara sig i klimatdebatten. Här är en introduktion till de fyra mest populära klimatkritiska argumentationsstrategierna i dagens klimatdebatt.


Anders Sigrell » Manipulerande metonymier

Metonymisk retorik. Är metaforer och metonymier rent estetiska medel? Eller är de – som retoriken i stort – en del av en mer komplex språkvärld, som griper långt ut över ett objektivt, neutralt beskrivande språk?


Ulrik Jørstad Gade » Våld, identitet och verklighet

malcolmxTalarstolen. Med en oförsonlig, militant retorik skrämde Malcolm X både sin samtids svarta och vita. Han uppmanade att vända det vita samhället ryggen för bara genom ekonomisk, social och politisk självständighet kunde svarta uppnå verklig jämlikhet. Men kanske var både separatismen och hans hot om våld primärt retoriska redskap som skulle ändra de svartas medvetenhet. Malcolm X var en politisk retoriker som försökte att förändra verkligheten genom att ändra tankemönstren.


Talarstolen » The Ballot or the Bullet

Malcolm X: 1964.Om detta nummer:

  • Antal sidor: 32
  • ISSN: 1403-9052

Mer information

Vikt 0.175 kg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Læs mere