Rhetorica Scandinavica #12 (1999)

80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 3 #4

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15012 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Dumarsais: “Troperne

Dumarsais’ afhandling Troperne, som første gang udkom i 1729, og i 1818 blev genstand for en omfattende kommentar av Pierre Fontanier, er blevet kaldt for “den franske retoriks vigtigste monument” (Genette). Dumarsais afhandling er ikke blot et vigtigt kildeskrift til belysning af retorikkens moderne historie, men også et vægtigt teoretisk bidrag til figurlæren. Første del af afhandlingen bringes her for første gang på dansk, oversat og introduceret af Peter Larsen.
Artikel s 4-17


Lennart Hellspong: “Den demokratiska dialogen

Genom sin rika kontextualisering förutsätter retoriken en genomtänkt syn på människan, kunskapen, samhället och språket. Den här långa raden av viktiga anknytningar till andra lärdomsgrenar sätter talarläran i samband med vida fält av humanistiskt tänkande. Man kan rentav se den som navet i ett hjul av föreställningar kring våra livsbetingelser och handlingsformer.
I den här artikeln utvecklar Lennart Hellspong insikten om retorikens vidare innebörd i en bestämd rikning. Det gäller dess relation till samhället, till vårt sätt att ordna gemensamma frågor genom att handla politiskt.
Artikel s 18-42


Retorik i Skandinavien

Den 1 nordiska konferensen för retorikforskning hölls i september i Örebro. Vi publicerar de bearbetade introduktionsföredragen om retorikens status i Sverige, Danmark och Norge.
Brigitte Mral: Retorik i Sverige 44
Christian Kock: Retorik i Danmark 51
Jens E. Kjeldsen: Retorik i Norge 63

Recensioner

Göran Stenberg: “Döden dikterar” recenseres av Jan Lindhardt
· Mette Elisabeth Nergård: “Poetikk og retorikk” recenseres av Merete Onsberg

Rapport

Från ISHRs 12. konference i Amsterdam, juli 1999Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • December 1999

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg