Rhetorica Scandinavica #14 (2000)

80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 4 #2

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15014 Kategori:

Beskrivning

Innehåll:

Klassikern: Plutarchos: “Konsten att lyssna

“Vad ljuset är för dem som har ögon, det är ordet för dem som har öron, om de blott vill lyssna”. Medan konsten att tala är rikt beskriven och betraktad, är dess förutsättning, lyssnandets konst, i det närmaste obeskriven. Med detta nummers klassiker är den bristen något så när åtgärdad. Översatt till svenska och med förord av Ingemar Düring.
Artikel s 4-17


Jens E. Kjeldsen: “Visuel politisk epideiktik

I undersøgelsen af megen visuel politisk retorik synes den traditionelle lære om politisk rådgivende (deliberativ) retorik ofte ikke at strække til som analyseredskab. I denne artikel argumenterer Jens E. Kjeldsen for at retorikken i mange visuelt og æstetisk dominerede politiske ytringer i stedet med fordel kan forstås gennem den retoriske lære om påpegende (epideiktisk) retorik.
Artikel s 18-31


Lars Nyre: ”Retorisk spontanitet og kontroll

Artikkelen drøfter forholdet mellom spontan og konvensjonell språkbruk i radio og fjernsyn utfra begrepene kairos og retorisk situasjon, og utfra en motstilling av Foucaults begrep om kontrollregimer og Merleau-Pontys begrep om instruktiv spontanitet. Det er en tese i artikkelen at talens overbevisningskraft er aller sterkest når den er ukontrollert, når den talende ikke helt vet at hun griper folk, men simpelthen bare er overbevisende.
Artikel s 32-44


Winni Johansen & Finn Frandsen: ”Retorik og krisekommunikation

Ord som ‘krise’, ‘krisestyring’ og ‘krisekommunikation’ er i disse år kommet på alles læber, fra politikere og rådgivere til vælgere og borgere, og fra administrerende direktører og informationschefer til ansatte og forbrugere. Med udgangspunkt i en kritisk præsentation af William Benoits teori om image-genoprettelsesstrategier forsøger Finn Frandsen og Winni Johansen at vise, hvordan retorikken kan bidrage til en analyse af krisekommunikation. Forfatterne inddrager eksempler fra to af de seneste års mest omtalte kriser i Danmark: PFA-sagen med Trads og Thorsen og V6-sagen med Dandy og Aarhus Universitet.
Artikel s 45-63


Anders Sigrell: ”Orden förpliktar

Ska värdering av retorik grundas på effektivitetsfrågor eller etiska? Och om vi betonar retorikens nära samband med etiken, hur är då denna värdering möjlig – vilka begrepp och instrument har vi för att bedöma andras och egna argument? Strider verkligen denna ‘etiska retorik’ mot en skapandets retorik som uppfattar etiska frågor som knutna till situationen och språket, och skulle de därför inte vara möjliga att bedöma normativt? Anders Sigrell replikerar här på José Luis Ramirez reflektioner över avhandlingen ”Att övertyga mellan raderna” i förra numret av Rhetorica Scandinavica.
Artikel s 64-71

Recension

Cicero: De philippiske taler recenseres av Amund BørdahlOm detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • Juli 2000

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg