Rhetorica Scandinavica #18 (2001)

115,00 kr

TEMA: Retorik og genre

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15018 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Kjell Lars Berge & Per Ledin: “Perspektiv på genre

Artikeln diskuterar moderna genreteorier och presenterar artiklarna i detta temanummer. Den visar hur nordiska och internationella forskningstraditioner vuxit fram och förhåller sig till varandra. Även om dagens genreforskning förenas av ett pragmatiskt perspektiv är det uppenbart att det inte finns någon enighet om vad genre är för slags fenomen. I syfte att bringa ordning i den begreppsförvirring som råder, jämförs olika skolbildningar. Det sker först utifrån kunskapsintressen och sedan utifrån hur genre har relaterats till kulturkontext, socialisering, situationskontext, textstruktur och språk.
Artikel s 4-16


Klassikeren: Carolyn Miller: “Genre som sosial handling

Carolyn Millers artikkel “Genre as social action” ble utgitt så sent som 1984. Men ganske raskt ble den en viktig referanse i store deler av den internasjonale genreforskningen. Derfor fortjener den å bli trykt som klassikeren i dette temanummeret om genre i Rhetorica Scandinavica. Miller går i artikkelen gjennom mye av den dominerende amerikanske genrelitteraturen, med særlig vekt på den nyretoriske delen av den. Hennes standpunkt er radikalt pragmatistisk. Genrer er for Miller semiotisk medierte typifiserte sosiale handlinger
Artikel s 19-35


Lisa Storm Villadsen: ”Genrebegrebet og retorisk kritik

Genrebegrebet står centralt i nyere retorisk teori. Det er derfor naturligt, at det også spiller en væsentlig rolle i retorisk kritik. Men hvilken rolle skal genrebegrebet spille i den kritiske praksis? I denne artikel opridser Lisa Storm Villadsen hovedtrækkene i denne diskussion, som den er foregået i det amerikanske retorikmiljø, og med udgangspunkt i synspunkter fra Bakhtin, Todorov og Burke giver hun et bud på genrebegrebets funktion i retorisk kritik.
Artikel s 36-49

Finn Frandsen & Winni Johansen: ”‘Værelser tilbage til naturen‘”

Den grønne bølge, der er skyllet ind over de vestlige samfund i de seneste årtier, har ikke alene gjort miljøet til en central værdi, men har også skabt nye genrer og en ny retorik. Denne artikel analyserer to genrer inden for hotellernes miljøkommunikation, nemlig den grønne hotelfolder og det grønne kort, og inddrager eksempler fra Scandic-hotelkæden, der er gået i gang med ”at give sine værelser tilbage til naturen”. I forlængelse af analysen tages der hul på en diskussion om fordele og ulemper ved genreanalyse inden for anvendt diskursanalyse set i lyset af den retoriske genreforskning.
Artikel s 50-67

Rune Klevjer: “Det gamle evangelium

Artikkelen forsøker å vise hvordan en retorisk sjangeranalyse kan kaste lys over Jostein Gaarders bestselgende ungdomsroman Sofies verden. Det teoretiske utgangspunktet er Lloyd F. Bitzers begrep om den retoriske situasjon, særlig slik det er blitt videreutviklet av Carolyn R. Miller i artikkelen ”Genre som sosial handling”. Hvordan kan vi snakke om en retorisk situasjon når vi har å gjøre med en skriftlig tekst? Og hvilke sjangerstrategier finner vi i en bok som på omslaget kaller seg ”en roman om filosofiens historie”?
Artikel s 68-85

Stina Hansson: ”Genre och tolkning

Stina Hansson visar i denna artikeln hur retorikens genrebegrepp med fördel kan användas vid tolkning av Anna Maria Lenngrens dikt: ”Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon” – och hur tolkningen tar form efter läsarens genreval.
Artikel s 86-91

Frøydis Hertzberg: ”Tusenbenets vakre dans

I hvilken grad er eksplisitt undervisning en hjelp til sjangerbeherskelse? Vil man for eksempel skrive bedre fortellinger etter å ha blitt gjort oppmerksom på hvordan fortellinger er bygd opp og hvilke retoriske virkemidler som karakteriserer sjangeren? Hvor viktig er i det hele tatt eksplitt formkunnskap for skriveferdigheten? Slike spørsmål har stått i sentrum i den skrivepedagogiske debatten de siste tiårene, og Frøydis Hertzberg gir her en oversikt over de ulike posisjonene i forskningen på området.
Artikel s 92-105

Projektpræsentation

Interkulturell retorik i ett säkerhetspolitisk perspektiv presenteras av Rolf Hedquist.Om detta nummer:

Ytterligare information

Vikt 0,26 kg