Rhetorica Scandinavica #27 (2003)

59,00 kr99,00 kr

Temanummer: Retorik och genus.

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15027 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Brigitte Mral & Lennart Hellspong: Temaintro: Retorik och genus

Artikel s 6-9


Klassikeren: Karlyn Kohrs Campbell: “Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron

I en betydelsefull artikel från 1973 ger Karlyn Kohrs Campbell konturerna till en retorik, som ratar patriarkatets gester och värderingar. En viktig inspiration finner hon i kvinnorörelsens samtalsgrupper med deras öppenhet för tvivel, sökande och självutveckling. Med introduktion av Brigitte Mral & Lennart Hellspong. Översättning: Lennart Hellspong.
Introduktion & Artikel s 10-33


Brigitte Mral: ”Motståndets retorik. Om kvinnors argumentativa strategier

Brigitte Mral anknyter i denna artikel till en pågående diskussion om en förnyelse av den retoriska teorin genom en övergång från ett skenbart neutralt synsätt till en öppnare och mer flexibel teori som överskrider det som man med Bourdieu skulle kunna kalla för retorikens ”nödvändiga förnekande”, dvs utgränsningen av allt som inte ryms i det vita, manliga, västerländska mönstret för offentlig kommunikation.
Artikel s 34-50


Ann Öhrberg: “‘At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar’ Kön och retorik under svenskt 1700-tal

Kvinnliga författare under svenskt 1700-tal hade generellt sett sämre möjligheter till retorisk skolning än sina manliga kollegor. Dessutom ansågs det inte lämpligt att kvinnor yttrade sig om offentliga ting. Trots detta finner vi ett stort antal kvinnliga författare som låter trycka sina verk under denna tid. Hur gick de till väga för att auktorisera sig som retoriker? I denna artikel analyseras texter skrivna av två av dessa kvinnliga författare. Analyserna utgår från teorier om kön och makt, vilket bland annat innebär att jämförelser även görs med texter skrivna av manliga samtida författare.
Artikel s 51-67


 

Lisa Öberg: ”‘Den som ej äger en lätt gång måste öva sig’ – Om kroppens och dräktens retorik i sjuksköterskyrket 1850-1950

Uniformer har sitt eget tilltal. Förutom yrkestillhörighet meddelar de positionen inom yrket och bärarens relation till andra grupper. Betraktar man de uniforma yrkeskläderna som visuell retorik kan man applicera den klassiska retorikens primära begrepp på dem: ethos, pathos och logos, och studera hur retorikens former anpassas till den samhälleliga kontexten. I den här uppsatsen granskas den traditionella sjuksköterskedräktens färger, plagg, attribut och föreskrivna rörelsemönster ur ett retoriskt perspektiv med tyngdpunkt på kön och karaktär hos sjuksköterskans persona.
Artikel s 68-82


 

Berit von der Lippe: ”Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språkbruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse. Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker og samfunn, samt tenkning om det Gode og det Onde, tiltenkt det hersidige, men tilhørende det hinsidige. På denne bakgrunn beveger forfatteren seg inn i ulike symbolfelt eller ulike kulturelle landskap – hovedsakelig tilhørende det hersidige – hvor metaforen og det metaforiske står i fokus.
Artikel s 83-95

 

Om detta nummer:

  • Språk: Svensk, norsk
  • Antal sidor: 100
  • ISSN: 1397-0534
  • Udkom marts 2003

Ytterligare information

Vikt N/A
Version

Fysiskt nummer, Digitalt (pdf)