Rhetorica Scandinavica #43 (2007)

60,00 kr90,00 kr

Ordinarie nummer, vol 11, #3

Nollställ
Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15043 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:


Klassiker: Arthur Schopenhauer: “Eristisk dialektik”

Introduktion av Anders Sigrell, nyöversatt av Fredrik Linde, s. 9-17


Øivind Ihlen: “Klimaendringene og olieindustriens retoriske utfordring

FNs klimapanel blir stadig sikrere på at mennesker er skyld i de klimaendringene som finner sted. I flere år har en pekt på oljeindustriens bidrag i denne sammenhengen. Industrien regnes som en av de mest forurensende i verden og har dermed et forklaringsbehov. I denne artikkelen diskuteres det hvordan norske oljeselskap responderer på denne retoriske situasjonen, og hvordan de forsøker å styrke sin legitimitet og sitt omdømme. Artikkelen viser hvordan oljeselskapenes situasjon gir føringer, men også muligheter for selskapene, for eksempel i form av en strategisk definisjon av begrepet bærekraftighet.
Abstract s 6 · Artikel s 18-38


Sari Kivistö: “Sympathy in Rhetorical Persuasion

Tale og taleundervisning i et retorisk perspektiv. Der er i øjeblikket stort fokus på stemmen. Den beskrives, analyseres og fortolkes flittigt inden for mange fagområder både i betydningen af fysiologisk objekt, auditivt fænomen, musikalsk instrument og psykologisk udtryksmiddel. Markedet for stemmebehandling er derfor også vanskeligt at overskue både for brugeren og for den udøvende talelærer. Denne artikel diskuterer taleundervisning ud fra et retorisk perspektiv og forsøger at indkredse krav, som intentionel kommunikation stiller til stemmebrug.
I sidste halvdel af artiklen fokuseres der på stemmen som et aspekt af formidling. Der plæderes for, at retorikere i højere grad inddrager deres viden om stemmen i kritik af mundtlige talehandlinger, fordi detaljeret analyse af talefunktioner kan være med til at afdække en tales persuasive potentiale. Fokus på stemmen får desuden kritikeren til at imødekomme mundtlighedens performative ontologi.
Abstract s 7 · Artikel s 39-57


Signe Pildal Hansen: “Etos og offentlighed

Siden avisens og dermed massemediernes gennembrud har fænomenet ’offentlighed’ påkaldt sig både filosofiens og social- og medievidenskabernes opmærksomhed. Det de diskuterer, er spørgsmålet om, hvad der virker i og på offentligheden, og hvordan medierne spiller ind i den sammenhæng. I denne artikel viser Signe Pildal Hansen, hvordan retorikken med etosbegrebet som omdrejningspunkt rummer en parallel til denne offentlighedsproblematik. Sigtet med artiklen er at undersøge, om man med etos som analytisk optik kan få et greb om fænomenet offentlighed – et analytisk greb, der er anvendeligt, når man med en samtidsdiagnose for øje søger at spore tendenser i tidens temaer og smagspræferencer.
Abstract s 8 · Artikel s 58-79


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, engelsk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • Udkom september 2007

Mer information

Vikt 0.18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)