Rhetorica Scandinavica #45 (2008)

90,00 kr

Ordinarie nummer, #1, vol 12

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15045 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:


Klassiker: Melanchton: “Om den bedømmende genre (genus judicale)

Oversat og med introduktion af Christian Kock.
Introduktion s 6-10 · Artikel s 11-27


Marie Lund-Klujeff: “Retoriske figurer og stil som argumentation

Selv om figurteorien har haft en fremtrædende plads i visse perioder af retorikkens historie, har den i de senere års retoriske kritik ikke haft stor bevågenhed som selvstændigt teoretisk område. Mens interessen for metaforer og enkelte andre figurer har blomstret inden for for eksempel litteraturteori, har retorisk kritik siden nyretorikken anset stil og retoriske figurer for at være underordnet argumentationen. Artiklen præsenterer en nyere retorisk teori, der behandler retoriske figurer som argumentation og samtidig giver dem et selvstændigt fokus. Denne retoriske teori sættes i dialog med moderne metaforteori, som den på væsentlige punkter er parallel med. De analytiske perspektiver udfoldes i en læsning af en debat mellem rapperen Niarn og forfatteren Hanne-Vibeke Holst.
Abstract s 4 · Artikel s 28-48


Tina Kindeberg: “Forskarutbildningsseminariet som muntlig arena för lärande

Seminariet som arbetsform i högre utbildning bygger på idén att man genom att tala med varandra utvecklar sina kunskaper, färdigheter och värderingar. Men vad i seminariedialogen som främjar eller hindrar lärande har vi begränsade kunskaper om. Här ges ett bidrag till ökad förståelse genom en studie av seminariedialoger på forskarutbildningen. Utifrån ett pedagogiskt retoriskt perspektiv på lärande, Aristoteles teori om de fyra orsakerna och med hjälp av en kontextuell analys kunde tre varierande talkaraktärer urskiljas: den förmedlande, kommenterande och den sonderande karaktären. Analysen visar att variationen i seminariedeltagarnas uttryck har betydelse för om seminariedialogen blir en resurs för deltagarnas möjligheter att lära med varandra.
Abstract s 5 · Artikel s 49-67


Konferencerapporter

Maren-Margrethe Simonsen og Hanne Roer skriver om Litteratur og lov og ret. Justitsmord og international retsorden. International konference inden for netværket ”Ret og litteratur i Norden” ved Universitetet i Bergen, 2007, s 68
Chrsitine Isager skriver om symposiet ”Vitenskap og retorikk” ved Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, 2007, s 77

Anmeldelse

Patrik Wikström: Den argumenterande Palme recenseras av Mats Landqvist, s 80


Om detta nummer:

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)