Rhetorica Scandinavica #52 (2009)

50,00 kr90,00 kr

Ordinarie nummer; vol 13 #4

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15052 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Trygve T. Svensson & David C. Vogt: “Konfliktløsningens retorikk”

Artikkelen behandler den nære forbindelsen mellom retorikk og konflikt i lys av vestlig rettstradisjon og alternative konfliktløsningsprosesser. Hovedeksempelet hentes fra de nord amerikanske indianernes healing circles, der formålet med rettsprosessen er enighet og helbredelse av partenes forhold. Hva slags retorikk bør anvendes når hensikten er å skape enighet fremfor å fastslå skyld og straff? Artikkelen tar for seg de grunnleggende metaforene og narrativene som brukes til å konseptualisere konflikter. George Lakoffs kognitive lingvistikk og Johan Galtungs fredsforskningsteori anvendes i argumentasjonen for at de belyste rettsprosessene konseptualiserer konflikter forskjellig og at vi kan hente lærdom ut av hvordan dette påvirker løsningsmulighetene.
Abstract s 4 · Artikel s 6-23


Birgitte Stougaard Pedersen: “Go stil dér! Stil i dansk hiphop som æstetisk, retorisk og sociologisk fænomen”

Artiklen præsenterer en overordnet historisk tilgang til stilbegrebet gennem både den retoriske og den kunstvidenskabelige tradition. Stilbegrebet kan anvendes med fornyet vitalitet i relation til et samtidsfænomen, nemlig hiphopkulturen, hvor det synes at stilbegrebet både får ny relevans og må gentænkes. Det er artiklens tese, at denne gentænkning med fordel kan ske gennem en forståelse af stil som et samspil mellem æstetiske virkemidler, retorisk argumentation og sociologisk, livsstilsmæssig forankring.
Abstract s 5 · Artikel s 24-43


Anders Johansen: “Skriften på veggen, del II”

Essay. s 44-56


Recensioner

Anders Eriksson recenserar Lund Klujeff & Roer (red.): Retorikkens aktualitet, s. 57
Jens E. Kjeldsen anmelder Marie Gelang: Actiokapitalet, s. 63
Anders Sigrell recenserar Carlsen & Just: Mundtlighedens magi, s. 74


Om detta numret:

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)