Rhetorica Scandinavica #64 (2013)

60,00 kr99,00 kr

Ordinarie nummer; vol 17 #2

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15064 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Klassiker:
Boethius de Dacia: “Betegnelsesmåder

Oversat og med introduktion af Hanne Roer.
Introduktion s 6-10 · Artikel s 11-21


Ingunn Kindervaag: “En retorisk redningsaksjon. Kongens minnetale etter 22/7, 2011

Artikkelen handler om minnetalen den norske kongen Harald V holdt under den fjernsyns­overførte minneseremonien i Oslo Spektrum en måned etter terrorhandlingene i Norge 22/7 2011. Ved å utføre en pentadetolking av hvilke drivkrefter som dominerer talen, tas det utgangspunkt i Kenneth Burkes teori og metode (dramatisme) som teori om samfunns­endring. Sentrale formål for studien er å bidra til en mer nyansert forståelse av samholdet etter tragedien og av begrep som kan forklare det. Talen eksisterer i et flertydig spenn ­mellom sine ulike drivkrefter.  Samfunnsansvar spiller en framtredende rolle, men talen balanserer i faresonen for å undergrave sin egen (inkluderende) hensikt. Flertydighet er nødvendig for å gi talen nok samlende åpenhet til å formidle en så varsom omsorg som den legger opp til. Et dramatistisk perspektiv er nødvendig for å forklare talen som performativt samfunnsansvar og omdreiningspunkt for retorisk samfunnsendring. Håpet om samfunnsendring blir til en bredt tilgjengelig trøst for å opprette en retorisk myndiggjøring som motvekt til den avmakten som preger situasjonen. Som offentlig retorisk ­masseomsorg, kan talens strategiske flertydighet forløse samfunnsendring retorisk. Artikkelens funn har overføringsverdi til andre arenaer for krise eller myndiggjøring, som undervisning, kjønnsrolleproblematikk eller tverrkulturelle konflikter.
Abstract s 4 · Artikel s 22-40


Helle Lykke Nielsen: “Kampen om ghettoen. Billeder og modbilleder af Vollsmose

Der foregår en kamp om de udsatte boligområder i disse år. Den har ikke noget at gøre med stenkast og politiudrykninger, men er en kamp på ord, og aktørerne er ikke unge indvandrerdrenge og politifolk, men medier, politikere og reklamebureauer, der hver især forsøger at tegne deres eget billede af de udsatte boligområder. Ved hjælp af redskaber fra kritisk diskursanalyse viser artiklen hvordan disse aktører konstruerer billeder og modbilleder af udsatte boligområder, eksemplificeret ved Odense-bydelen Vollsmose, som derefter reproduceres og rekontekstualiseres i nye sammenhænge og derved opnår stadig mere autoritet og gennemslagskraft i den offentlige debat.
Abstract s 5 · Artikel s 41-59


Recensioner

Trygve Svensson anmelder Svare Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten, s 60
Henrik Kaare Nielsen anmelder Kock & Villadsen (red.): Rhetorical Citizenship and Public Deliberation, s 64
Lennart Hellspong recenserar Pusztai Mod att tala. 160 övningar i retorik, s 67
Hanne Roer anmelder Mral og Olinder: Bildens retorik i journalistiken samt Kjeldsen: Tale med billeder – tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle, s 72

Artikelrop: NKRF V i Lund (oktober 2014)


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, norska, svenska
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • höst 2013

Ytterligare information

Vikt 0,2 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)