Rhetorica Scandinavica #68 (2014)

69,00 kr109,00 kr

Tema Aristoteles Retorik; vol 18 #3

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15068 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Anders Eriksson & Janne Lindqvist: “Temaintro: Aristoteles retorik

Abstract s 6-7


Klassiker: Andrea A. Lunsford och Lisa S. Ede: “Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik

Översatt och med introduktion av Anders Eriksson.
Introduktion s 8-14 · Artikel s 15-30


Anders Eriksson: “Retoriken efter Retoriken

Från Aristoteles till retorikämnet idag. Den brittiske filosofen och matematikern Alfred North Whitehead har i ett av sina mer berömda citat sagt att den västerländska filosofihistorien är en serie fotnoter till Platon. På samma sätt kan retorikhistorien sägas vara en serie fotnoter till Aristoteles Retoriken. När nu detta inflytelserika verk för första gången finns tillgängligt på svenska kan det vara på sin plats att säga något om detta stora inflytande. Man kan fråga sig hur retorik­historien, och därmed vår uppfattning av retorik, sett ut om vi inte hade haft Aristoteles Retoriken som den närmast självklara utgångspunkten.
Abstract s 4 · Artikel s 31-53


Janne Lindqvist: “Känslans syllogistik‘”

Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos. Det tycks gömma sig en allvarlig motsägelse i Aristoteles Retoriken. Å ena sidan framhåller han att retorisk övertygelse alltid är beroende av tre övertalningsmedel: ethos, logos och pathos. Å andra sidan hävdar han att retorikens ”själva kropp” är enthymemet – ”ett slags syllogism” som brukar förknippas endast med ett av de tre övertalningsmedlen: logos.  Denna artikel tar sin utgångspunkt i en nyläsning av analysen av pathos i Retorikens andra bok, och argumenterar för att motsägelsen i själva verket bara är skenbar, och beror på en missuppfattning av begreppet enthymem. Det visar sig nämligen vid en noggrannare läsning att även pathos framställs som resultatet av en diskursiv struktur som visserligen inte uppfyller kriterierna på en regelrätt syllogism, men som stämmer mycket väl med Aristoteles påståenden om vad som utmärker ett enthymem.
Abstract s 5 · Artikel s 54-82


Recensioner

David Westberg recenserar Johanna Akujärvis översättning av Aristoteles Retoriken, s 83.
Stefan Iversen anmelder Mats Rosengrens Cave Art. Perception and Knowledge, s 88.
Kristine Marie Berg anmelder Jens E. Kjeldsens Hva er retorikk?, s 91.
Jette Barnholdt Hansen anmelder Peter Linds ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, s 93.
Lisa Storm Villadsen anmelder Fischer, Mehrens & Viklund, red Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, s 95.

Konferensrapport NKRF V i Lund, s 99.


Artikelrop / CFP: Virksomhetsretorikk: Hva, hvordan og hvorfor?
Artikelrop / CFP: Det sublime


Om detta nummer:

  • Språk: Norska, svenska
  • Antal sidor: 108
  • ISSN: 1497-5045
  • nr 3 2014

.

Ytterligare information

Vikt 0,26 kg
Version

Fysiskt nummer, Digital (pdf)