Rhetorica Scandinavica #69 (2015)

64,00 kr109,00 kr

Nr 69/2015; Ordinarie nummer

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15069 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Iben Brinch Jørgensen: “Brokete bilder av byer. En toposanalyse av tre omdømmefilmer

Skandinaviske kommuner og byer konkurrerer om å profilere seg som de mest attraktive bo- og investeringsstedene. Ett av midlene de benytter for å skape seg en posisjon, er å produsere en “omdømmefilm”. Artikkelen utvikler en metode for toposanalyse av visuelle tekster gjennom analyse av tre omdømmefilmer; fra Drammen og Larvik i Norge og fra Århus i Danmark. De kan se ut som harmløse reklamer for tre byer i Skandinavia, men i kraft av sin visuelle topikk er omdømmefilmene sterkt politisert. De fungerer epideiktisk ved å rangere fellesskapets verdier, vise oss samfunnets ­vinnere – og derfor også tapere – og peker dermed ut en prioritering av hva og hvem fellesskapet skal satse på.
Abstract s 4 · Artikel s 8-26


Kristine Marie Berg & Sine Nørholm Just: “Når kultur sættes til debat. Argumenter for et diskursivt kulturperspektiv i retorisk kritik

At der er en forbindelse mellem ­retorik og kultur er ingen opsigtsvækkende påstand. Men hvordan kan denne forbindelse beskrives, og hvordan kan retorisk kritik bidrage til kulturstudier? Det er denne artikels hovedspørgsmål. Ar­tiklen tager udgangspunkt i Barbara Johnstones tre perspektiver på forholdet mellem retorik og kultur: det tværkulturelle, det interkulturelle og det multikulturelle, og argumenterer dernæst for væsent­­ligheden af at supplere med et fjerde, nemlig Gerd Baumanns diskursive perspektiv. Perspek­tiverne grupperes som henholdsvis første- og anden­ordensperspektiver på kultur og retorik, og der argumenteres for, at Baumanns perspektiv er særligt nyttigt, fordi det favner både første og anden orden. En analyse af EU-medlemslandes strategier for at skabe interkulturel dialog illustrerer potentialet.
Abstract s 5 · Artikel s 27-45


Cecilia Olsson Jers: “Respons på forskningskommunikation. Forskarstuderandes tvärvetenskapliga möten

I denna artikels blickpunkt finns forskarstuderande från olika discipliner som möts i en kurs om att presentera forskning och forskningsresultat muntligt för olika typer av åhörare. Författarens intresse är att undersöka hur dessa möten gestaltas och vilken betydelse respons har för de forskarstuderandes kunskapsbygge om forskningskommunikation. Ett väntat resultat var att de forskarstuderande skulle utmanas i synen på muntlig forskningskommunikation. Ett mer oväntat resultat var att humor framträder som en del av kunskapsbygget kring responsgivning av forskningskommunikation. Ett annat överraskande resultat var den betydelse andra forskarstuderandes erfarenheter fick för det egna ethosbyggandet.
Abstract s 6 · Artikel s 46-68


Johan B. Houby: “Argumentationens retning. Direction of fit som definerende perspektiv på retorisk argumentation‘”

Direction of fit – det sprogfilosofiske begreb for ytringers forhold til den omgivende virkelighed – undersøges i denne artikel som et muligt defi­nerende perspektiv på retorisk argumentation. Standpunktet er at det er muligt at identificere retoriske momenter i en given argumentation ved at se på tekstens overordnede direction of fit (Searle). Dette eksemplificeres ved en kort analyse af Putins Krim-tale fra 18. marts 2014, der som et klart eksempel på deliberativ retorik kan bruges til at vise hvordan ytringer på lokalt plan kan adskille sig fra talens samlede argumentative orien­tering. Hernæst diskuteres ideen i forhold til andre definerende perspektiver med Kocks domænebaserede definition som udgangspunkt.
Abstract s 7 · Artikel s 69-84


Recensioner

Eirik Vatnøy anmelder Bengtson og Buhre (red.), Förledd och förtjust, s 85.
Jens E. Kjeldsen anmelder Håkansson, Johanson, Vigsø: Politik i det offentliga rummet, s 87.
Johan Tønnesson anmelder Lindberg (red.): Vetenskapsretorik, s 92.


Om detta nummer:

  • Språk: Norska, danska, svenska
  • Antal sidor: 96
  • ISSN: 1497-5045
  • nr 1 2015

Ytterligare information

Vikt N/A
Version

Fysisk, Digital