Rhetorica Scandinavica #77 (2018)

69,00 kr99,00 kr

Temanummer: Virksomhetsretorikk; vol 21 #3

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15077 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Øyvind Ihlen, Jonas Gabrielsen og Lena Lid Falkman: “Temaintro: Virksomhetsretorikk

Introduktion s 7-21

 


Elisabeth Hoff-Clausen:
When everything is NOT awesome – Aktivisme, anklager og krisen som kontekst.”

I 2014 gik en kort video fra Greenpeace viralt, som opfordrede Lego til at afbryde sit samarbejde med Shell. Videoen rejste en uformel anklage og inviterede sit publikum til at støtte den, og det gjorde mere end en ­million mennesker. De to globale virksomheder blev påført en omdømme­krise. Artiklen argumenterer for, at videoens mobiliserende effekt ikke kan forklares alene ud fra dens spektaku­lære indhold og form, som tilskrev publikum handlekraft. Man må se også på klimakrisen som aktuel og indskreven kontekst, og hvordan dens iboende affekt betød, at den ­følelsesmæssige appel fik en sådan genklang. Artiklen retter den retoriske kritikers blik mod affekt som retorisk vilkår og mod kriser som en type kontekst, hvor de faste strukturer bliver mere åbne for reform. Til slut i artiklen diskuteres det, om Greenpeaces eksempel på aktivistisk retorik – som kan kaldes tilsigtet krisepåførelse – er værd at efterligne.
Abstract s 4 · Artikel s 22-45.


Rasmus Kjærgaard Rasmussen:
Krisekommunikation som model for virksomhedsretorik? – Forslag til en teori om retorisk konstituerede kriser og organisationer

Denne artikel argumenterer for, at aktuelle krisekommunikationsteorier savner et retorisk perspektiv på kriser. De anlægger et organisations-centrisk perspektiv og betragter kriser som apriorisk givne fænomener, hvilket gør dem ude af stand til at belyse, hvordan organisationskommunikation i sig selv konstruerer kriser. Artiklen foreslår at genindskrive retorik i krisekommunikationsfeltet ved hjælp af stasislære og framingteori. Hermed understøttes et syn på både organisationer og kriser som kommunikatvt konstituerede. Ved at introducere CCO-teori (”communication as constitiutive of organizations”) præsenterer artiklen en analytisk ramme, der anskuer kriser som retoriske framingprocesser. Denne gentænkning af krisekommunikationsteori kan samtidig yde et bidrag til en generel teori om virksomheds­retorik.
Abstract s 5 · Artikel s 46-67.


Øyvind Ihlen og Einar Lie:
Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn – Topikk for virksomhetsretorikk

Toposteori gir gode verktøy for både å forstå og utøve virksomhets­retorikk. I denne artikkelen poengteres hvordan slik retorikk må ta hensyn til doxa og ikke minst arenaen som en eventuell debatt utspiller seg på. Gjennom en case­analyse av en debatt om lederlønn viser vi hvordan noen topoi er vanskeligere å få gjennomslag for enn andre. I et egalitært samfunn vil ikke topoi hentet fra økonomisk teori ha like gode kår som topoi som tar utgangspunkt i likhet, moral og rettferdighet. Når debatten dessuten utspiller seg på mediearenaen, blir de sistnevnte topoi enda ­viktigere.
Abstract s 6 · Artikel s 68-89


Recension
Sara McKinnon anmelder Jens E. Kjeldsen (ed.): Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric: Exploring Audiences Empirically, s 90.


Om detta nummer:

.

Ytterligare information

Vikt 0,26 kg
Version

Fysisk, Digital