Rhetorica Scandinavica #8 (1998)

80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 2 #4

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15008 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Giambattista Vico: “Vor tids studiemetode”

Med sin åbningstale Vor tids studiemetode fra universitetet i Napoli 1708, leverede den store italienske filosof, Giambattista Vico, historiens første rationalismekritik. Vi bringer et uddrag af talen fra den danske oversættelse af Conni-Kay Jørgensen som blev udgivet på Museum Tusculanums Forlag sidste år.
Artikel s 4-9


Mats Rosengren: “Doxa och den nya retorikens kunskapssyn

I denna artikeln gör Mats Rosengren ett försök att bestämma det för retoriken helt centrala begreppet doxa – alltså de försanthållanden, trosföreställningar, fördomar, åsikter etc. som är de rådande inom en större eller mindre grupp människor. Utgångspunkten är retorikfilosofen Chaim Perelman som mer än någon har visat hur retoriken också är en filosofi – men en filosofi som i motsats til den traditionella, rationalistiska filosofin är baserad på common sense. En filosofi som varken är evig eller absolut – men bunden till vår tid og värderingar.
Artikel s 10-17


Kristian Jensen: “Den retoriske metode

Retorikken – og humanvidenskaberne generelt – har ladet sig inspirere af positivismen for at blive accepteret som ‘ægte’ videnskab. Men retorikken som fag og forskningsfelt lader sig ikke indpasse i et scientistisk program. I artiklen kritiserer forfatteren positivismen og præsenterer to videnskabsteoretiske alternativer: den kritiske realisme og hermeneutikken. Til sidst introducerer han retorikken, ikke som fag, men som en erkendelsesmæssig byggesten i skabelsen af en humanvidenskabelig metode.
Artikel s 18-32

Lennart Hellspong: “Teoriens topik

Detta skulle ha varit en recension. Men under läsningen av Jørgen Holmgaards ‘Teoriens topik’ fann Lennart Hellspong såpass många oformulerade retoriska tankar att recensionen utvecklade sig till ett utkast till ett forskningsprogram. Men kanske det inte är så långsökt som det kan låta: Teoriens topik är ett berg till en fackbok som söker göra vetenskapliga teorier fattbara genom att tolka dem som myter eller textliga uttryck. Som sådana är vetenskapens teorier högintressanta för ett retoriskt studium. Men det kräver samtidigt ett utvidgat retorikbegrepp och en annan förståelse av kunskap.
Artikel s 33-40

Nina Dahlbäck: “Ändstation Bryssel

De retoriska troperna är ett kraftfullt och färgstarkt inslag i det politiska språket. I en allt hårdare kamp om uppmärksamhet och utrymme på den massmediala scenen utgör de ett effektivt verktyg för politiker och journalister som vill fånga väljarnas och mediepublikens intresse. Slående formuleringar fastnar i minnet – och hittar oftast vägen till tidningsrubrikerna.
I artikeln intresserar sig Nina Dahlbäck, för användningen av metaforer i det politiska språket i en tid av ökande medialisering. I fokus står bildspråket i den finländska EU-debatten.
Artikel s 41-53

Stefán Snævarr: “En nasjon blir nussifisert

Stefán Snævarrs hovedanliggende er å vise hvordan norsk retorikk om Island fører til en form for umyndiggjørelse av islendingene. De blir beskrevet som kose-nusselige vovse-bamser, og man tar ikke denne dyrearten alvorlig. Denne umyndiggjørelsen eksisterer i en merkelig dialektisk relasjon til en overmenneskeliggjørelse av Islands innbyggere.
Artikel s 54-63

Debat

Duplikker til temanumret “Retorik & dekonstruktion” (7/98) af Erik Bjerck Hagen og Søren Kjørup

Anmeldelser

Karlberg & Mral: “Heder & påverkan” anmeldes af Charlotte Jørgensen
G. Z Nordström (red.): “Rum Relation Retorik” anmeldes af Jens E. KjeldsenOm detta nummer:

  • Språk: Dansk, svensk, norsk
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • Udkom december 1998

Mer information

Vikt 0.18 kg