Rhetorica Scandinavica #80, vol 24 / 2020

59,00 kr

Rhetorica Scandinavica Online, vol 24 2020

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15080 Kategori: Etiketter: , ,

Beskrivning

OBS: Online. Ingår INTE i någon prenumeration – enbart enskild nerladdning eller tillgång via digital prenumeration.

 

Innehåll i detta nummer:


Eirik Vatnøy, Jens E. Kjeldsen & Ida V. Andersen:
Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter”

Partilederdebatter spiller en viktig rolle i å engasjere og informere velgerne i forkant av valg. Selv om eksisterende forskning gir en forståelse av de retoriske mekanismer som er i spill i debattsituasjoner, vet vi lite om hvordan seerne reagerer på forskjellige retoriske uttrykk og interaksjonelle og sjangerbestemte forhold som påvirker dem. Denne studien bøter på mangelen ved å gi en empirisk fundert forståelse av hvordan debatter oppleves av seerne. Artikkelen presenterer en retorisk resepsjonsstudie av 55 TV-seere som fulgte den avsluttende partilederdebatten på NRK i Stortings-valget 2017. Studien viser at publikum engasjeres av velformulerte og tydelig strukturerte innlegg. Motsatt faller respondentene av når det oppstår kamp om ordet og resonnementer fragmenteres. Oppmerksomheten flyttes da mot politikernes fremtoning, programformatet og debattledelsen. Funnene demonstrerer slik verdien av å kombinere kvalitative undersøkelser av publikums reaksjoner med retorisk nærlesning i kritisk retorisk debattforskning.
Abstract s I · Artikel s 1-19.


Maria Wolrath Söderberg:
Hållbarhetsretorik och hållbar retorik

Nu växer forskningsfältet environmental humanities. Mänsklighetens stora utmaningar när det gäller miljön kan inte lösas enbart med naturvetenskap och teknik. Humanistiska och kommunikativa perspektiv har visat sig fruktbara för förståelsen av varför människor väljer som de gör och vilka förutsättningar som krävs för förändring. Förvånansvärt lite retorikforskning handlar dock om hållbarhetsfrågor trots att retoriska begreppsapparater och synsätt har potential att ge viktiga bidrag. Den här översiktsartikeln handlar om vad fältet hållbarhetsretorik skulle kunna vara och bidra med. Den sammanfattar fältets historik, kartlägger forskningsfronten och lyfter fram tre exempel på särskilt intressanta teman. Dessutom diskuterar den ett förhållningssätt till relationen mellan forskning, utbildning och medborgarskap.
Abstract s VII · Artikel s 20-37.


Klassiker: Thukydides
Pesten i Aten och Perikles epidemiska tal

Med introduktion av Janne Lindqvist & Dimitrios Iordanoglou.
Intro s 38-43 · Klassiker s 44-48.


Recensioner/anmeldelser

Kristian Bjørkdahl anmelder Anders Johansen: Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913.
s i-vii.

Ketil Raknes anmelder Kjeldsen et al: Speechwriting in Theory and Practise, s viii-xiii

Patrik Mehrens recenserar Bengtsson, Berg & Iversen (red): Retorik og metode, s xiv-xviii


Om detta nummer:

.

Mer information

Version

Fysisk, Digital