Rhetorica Scandinavica #83, vol 25 / 2021

54,00 kr

Rhetorica Scandinavica Online, #83 vol 25 2021

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15083 Kategori: Etiketter: , , , ,

Beskrivning

OBS: Online. Ingår INTE i någon prenumeration – enbart enskild nerladdning eller tillgång via digital prenumeration.

 

Innehåll i detta nummer:


Per Liljenberg Halstrøm og Christine Isager:
En medrivende form for knibeøvelser. Når retoriske homologier driver en designproces

Homologisk analyse har spillet en rolle i retorisk kritik ved at afdække overraskende fælles former og tankemønstre i ellers forskelligartede ­grupperingers retorik. Artiklen her indkredser, hvordan man kan arbejde bevidst med homologier som diskursive prototyper, når man skal skabe medrivende former og ad retorikfaglig vej designe uventede løsninger på komplekse problemstillinger. Til illustration præsenteres to forskellige cases, der har bækkenbundstræning som fælles tema. Det gælder dels “Partiet Stram Kus”, der som et humoristisk, aktivistisk tiltag søgte at imødegå fremmedfjendtlig retorik fra partiet Stram Kurs under valg­kampen i Danmark i 2019 med koordinerede knibeøvelser, dels en aktuel samskabelsesproces mellem designere og mødregrupper om udfindelse af retoriske homologier, der konkret skal motivere kvinder til at lave knibe­øvelser i forbindelse med graviditet. Den formbevidste ideudvikling i de to kontekster analyseres for at belyse, hvordan retorisk homologisk tænkning kan understøtte både den kreative udvikling og kritiske evaluering af medrivende former, før de sættes i cirkulation som overraskende forslag til løsninger på små og store problemer i samfundet.

Abstract s V · Artikel s 1-21.Mette Bengtsson og Rasmus Rønlev:
En medieprovokatør bliver til: Personakonstruktioner og -transformationer i Eva Selsings retorik

Med begrebet medieprovokatør, en personificering af Olivier Driessens’ begreb medieprovokation, peger vi på debattører, der i kraft af provo­kerende retorik og cirkulation på sociale medier opnår en prominent taleposition i traditionelle, journalistiske massemedier. I en nærlæsning af tre udvalgte tekster af Eva Selsing, som vi opfatter som en paradigmatisk case, viser vi, hvordan Selsing konstruerer og transformerer sin provo­kerende persona på tværs af journalistiske genrer og dermed etablerer sig som medieprovokatør i et hybridt mediesystem. På den baggrund disku­terer vi, hvordan provokerende stil kan fungere som en katalysator for retorisk handlekraft for medieprovokatører, de medier, de arbejder for, og potentielt den bredere offentlighed. Offentlighedens handlekraft er dog, som vi ser det, afhængig af, at publicistiske medier ikke blot tilbyder medieprovokatører en platform og bestyrker provokatørernes selv­iscenesættelse; publicistiske massemedier må også tage ansvar for og ­spille en aktiv rolle som kuratorer af den debat, der opstår i kølvandet på medie­provokatørernes retorik.

Abstract s VI · Artikel s 22-39.


Recension:

Janne Lindqvist recenserar Eriksson: Progymnasmata. Afthonios’ retoriska övningar, s i-vi.

Kjell Lars Berge anmelder Grov konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73, s vii-xii.

Peter Larsen anmelder Danske taler – 20 opbyggelige analyser, s xiii-xviii


CFP: Sociale bevægelser og aktivisme i Norden


 

Om detta nummer:

.

Ytterligare information

Version

Fysisk, Digital