Rhetorica Scandinavica #9 (1999)

80,00 kr

Ordinarie nummer, vol 3 #1

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15009 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Klassikeren: Edwin Black: “Den andre persona

Den amerikanske retorikeren Edwin Black mener at retorikk er moralske handlinger som kan dømmes ut fra moralske prinsipper. Ethvert idiom forutsetter en ideologi, og enhver diskurs forutsetter en leser med en viss karakter. Black analyserer John Birch Society’s bruk av metaforen ‘kommunismen som kreftsvulst’, og er nådeløs i sin dom over deres politiske retorikk. Oversatt til norsk av Lars Nyre, introduksjon ved Lisa Storm Villadsen.
Artikel s 4-16


Hans Andersson: “Rättslig argumentation

De institutionella ramar som angavs av rättsväsendet i det tidigmoderna Sverige innebar att förutsättning skapades för ett rationellt samtal på folklig nivå. Det var eliten och myndigheterna snarare än de lägre klasserna som tenderade att använda sig av irrationella argument. En jämförelse görs här av den klassiska retorikens indelning av argument i logos, pathos och ethos och den tyske rättsfilosofen Robert Alexys teori för rättslig argumentation. Det empiriska underlaget utgörs av rättsmaterial från Stockholm år 1719.
Artikel s 17-29


Jonas Gabrielsen: “Retorisk argumentationsteori

De traditionelle forståelser af enthymemet – også kaldt ‘den retoriske syllogisme’ – kan føre til en opfattelse af retorikken som en form for informel logik. Men derved overser man det helt centrale og særegne ved den retoriske argumentation, nemlig det topiske element. Gennem en forståelse af enthymemets kerne som værende topisk frem for logisk fremlægger forfatteren i denne artikel et alternativt syn på retorisk argumentation.
Artikel s 30-40

Irina Sandomirskaja: “Politiska visioner

De politiska institutionerna reglerer ramarna kring vårt liv med visoner som inte får vara subjektiva men ska framstå som objektiva, rationella sanninger. På så sätt uppträder svenska Arbetsmarknadsstyrelsen som en Moses som kallar israelerna till mjölken och honungens land när man tolkar sina siffror via en kulturellt betydande metafor. Men låner sig statistik och teknik till vilka bilder som helst? Är till exempel Öresundbron ett bygge som ska underlätta helgutflykter? Kanske vi för säkerhets skuld ska tänka oss för innan vi reser.
Artikel s 41-48

Debat

Replik till ‘Den retoriske Metode’ (artikel i RhS 8/98) af Christian Kock
Reduplikk til Temanumret (7/98) av Erik Bjerck Hagen

Anmeldelser

Göran Hägg: “Praktisk retorik” recenseras av Peter Cassirer
Augustin: “De doctrina christiana. Ein kristen retorikk” anmeldes af Amund Børdahl
Folke Leander: “Estetik och kunskapsteori” omtales af José Luis Ramírez

Projektpresentation

Stina Hansson & Anders Eriksson om Afthonios’ Retoriska övningarOm detta nummer:

Ytterligare information

Vikt 0,18 kg