Stemmen og tilhørerne

Jette Barnholdt Hansen & Hanne Smith Pedersen

399,00 kr

Stemmen og tilhørerne handler om stemmens og taleteknikkens betydning for mundtlig formidling.

Bogen henvender sig primært til dem, der underviser professionelle stemmebrugere såsom politikere, undervisere, ledere, speakere og skuespillere. For at den

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4198 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Stemmen og tilhørerne handler om stemmens og taleteknikkens betydning for mundtlig formidling.

Bogen henvender sig primært til dem, der underviser professionelle stemmebrugere såsom politikere, undervisere, ledere, speakere og skuespillere. For at den mundtlige formidling skal fungere hensigtsmæssigt, må de mestre talekunstens klassiske dyder, så de kan tale klangfuldt, moduleret, klart og tydeligt til lytterne. Samtidig er det nødvendigt for mange formidlere hurtigt at kunne justere stemmebrugen, så den fx passer til audiovisuelle medier, hvor en for kraftig og meget artikuleret stemmebrug kan virke manieret, forstyrre kommunikationen og give publikum et uheldigt indtryk af taleren.

Andre med interesse for samspillet mellem stemmebrug, retorik og formidling kan med fordel læse med på:
* hvordan stemmebrugen kan opbygge troværdighed
* hvordan man kan tilpasse stemmen til den konkrete situation
* hvordan den mundtlige formidling bliver forståelig, engagerende og fængende.

Bogen er en antologi med bidrag fra retorikere, der underviser og rådgiver i stemmebrug. Tre kapitler er skrevet dels af audiologopæder dels af en psykiater for at sikre et velfungerende samarbejde på tværs av faggrupper.

Dens første del er teoretisk og baseret på en retorikfaglig tradition. Her diskuterer vi, hvilken betydning stemmen har for mundtlig kommunikation, hvordan man analyserer og vurderer stemmefunktioner, hvilke etiske aspekter taleundervisning har, og hvordan stemmebrug fortolkes.

Bogens anden del er praktisk. Et stort kapitel gennemgår og forklarer stemmebrugsøvelser. I et andet beskriver tre talelærere konkrete, pædegogiske forløb på baggrund af deres erfaringer med at undervise skuespillere, journalister, præster og erhvervsledere. Desuden indeholder bogen to retoriske undersøgelser af, hvordan vi opfatter og vurderer andre ud fra deres stemmebrug.

Recensioner

Tak for både bog og for et universitet, der i kraft af offentligt finansieret humanistisk forskning kan sætte sig i spidsen for et sådant initiativ.
Bogen er nemlig meget velkommen… [den] har som programmatisk mål at invitere til et tværfagligt samarbejde, og viser det flot i praksis. … Bogen skal roses for at den kommer virkelig godt rundt i den danske litteratur … Jeg kan kun anbefale bogen til ”kommende talelærere”.

Knud Lindholm Lau

Fagligt er alle artiklerne på et højt niveau. Det er lykkedes redaktørerne at samle nogle af landets fineste specialister indenfor de enkelte fagområder…Med et solidt udgangspunkt i den klassiske retorik redegør Jette Barnholdt ­Hansen for taleundervisningens formål og indhold… Hanne Smith Pedersens særdeles omfattende og dybde­borende fremstilling af en retorisk stemmeundervisningspraksis [er] både instruktiv og på et højt fagligt niveau. Mange velvalgte prosaeksempler frister læseren til at afprøve sin vokale udtryksformåen…Et strålende eksempel på faglig formidling, når den er allerbedst.

Sten Høgel i Rhetorica Scandinavica

Om boken

  • Jette Barnholdt Hansen & Hanne Smith Pedersen: “Stemmen og tilhørerne. Taleundervisning i retorisk perspektiv”
  • Sprog: Dansk
  • 280 sider
  • ISBN 978-87-91986-13-0
  • 1. udg, Retorikforlaget 2016
  • DKK 349:- plus porto.

Indhold

Forord

1.del: Stemmen i den retoriske praksis

1 Stemme og intention. Introduktion 8
Jette Barnholdt Hansen

2 At kommunikere for øret. Tale og mundtlighed 16
Jette Barnholdt Hansen

2.del: Underviserens professionelle forhold til klienter

3 Taleundervisningens etik 36
Jette Barnholdt Hansen og Klemens Kappel

4 Analysen og vurderingen: Afsættet for det individuelt tilpassede stemmebrugsforløb 50
Jette Barnholdt Hansen

3.del: Den praktiske dimension af undervisning

5. Stemmebrugsundervisning i praksis: tre talelæreres arbejdsområder og erfaringer 66
Lene Kleinschmidt, Liselotte Dam-Jensen og Nanna Vestgård Sørensen

6 Manuel undersøgelse af struben – diagnostik og behandlingsforslag 96
G. Jan Tinge

7 Øvelser – praktiske stemmebrugsøvelser og deres baggrund 108
Hanne Smith Pedersen

4.del: To undersøgelser af stemmereception

8 Sammenhængen mellem vokale kendetegn og lytteres opfattelse af en talers personlige egenskaber 158
Nanna Vestgård Sørensen

9 Stemmer der flytter stemmer 180
Ditte Vibe Petersen

5.del: Samarbejde med andre faggrupper

10 Logopædisk stemmeundervisning 206
Solveig Gunvor Pedersen, Jenny Iwarsson, Inge Ernst Kølle

11 Stemmen og psykisk sygdom 220
Inger Beck
Litteratur 234
Noter 244
Indeks 260
Forfatterpræsentationer 274

Om författarna

Jette Barnholdt Hansen er lektor, ph.d., ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet, hvor hun forsker og underviser i aspekter af mundtlig retorik, herunder stemmebrug, taleskrivning og æstetisk performativitet. Hun har tidligere været talelærer på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater og på Pastoralseminariet i København. Hun har desuden været talelærer, logograf og retorisk rådgiver for en lang række politikere på Christiansborg.

Hanne Smith Pedersen er ekstern lektor ved afdeling for retorik på Københavns Universitet. Undervisningen og interesseområderne ligger i den mundtlige retorik med fokus på stemmebrug, fonetik, oplæsning og fortælling. Hun er desuden selvstændig konsulent i Fonegs Kommunikation, hvor hun holder kurser i stemmebrug og retorik bl.a. for ledere, ingeniører og andre undervisere.

 

 

Ytterligare information

Vikt 0,51 kg