Stilistiken

Peter Cassirer

69,00 kr229,00 kr

Stilistiken är ett verktyg som gör det möjligt att förstå den språkliga verklighet vi lever i och den är ett medel för oss att bemästra den. Om vi känner till de stilistiska teknikerna att påverka kan vi å ena sidan avslöja manipulationer som vi ­utsätts

Nollställ
Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4194 Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

När domaren i Wimbledon vill få tyst på publiken säger han: ”Please, Ladies and Gentlemen!” I klassrummet uttrycker ­läraren kanske detsamma med: ”Nej, hörni, nu får ni sannerligen vara tysta!” I ett annat sammanhang skulle samma ­önskan kunna formuleras: ”Håll käften, för helvete!”

Det sätt på vilket ett tanke­innehåll uttrycks kallas stil.
Stil är således inte bara yttre form – uttryck, språk, disposition och framställningssätt i övrigt. Stil är form sedd i relation till ett innehåll.
Stilistiken är ett verktyg som gör det möjligt att förstå den språkliga verklighet vi lever i och den är ett medel för oss att bemästra den. Om vi känner till de stilistiska teknikerna att påverka kan vi å ena sidan avslöja manipulationer som vi ­utsätts för och å den andra själva utnyttja dessa tekniker för att själva göra vår röst hörd.

Detta är sjätte utgåvan av Peter Cassirers klassiska lärobok i stilistik som kom ut första gången 1972 med titeln Stil­analys – har även haft ­titeln Stil, stilistik och stilanalys.
Genomreviderad, uppdaterad och i helt ny form.

Bokens syfte är att hjälpa läsaren att förstå hur och varför vissa stilistiska grepp har den effekt de har, och argumentationen är rikligt exemplifierad med illustrativa citat såväl ur litteraturen som ur dagspress […] Verket [erbjuder] en sammanhängande beskrivning av ämnet, förankrad i vardagen, som bjuder på ett antalintressanta aha-upplevelser.
Lektör Arthur Holmer, BTJ-häfte 21.2015

Själva ordet stil kommer från latinets stylus som betecknade det spetsiga verktyg med vilket man ristade inskrifter på vax- och ler­tavlor (jfr stilett). I sin nuvarande betydelse, som metafor för sättet att skriva, ­förekommer det första gången hos Horatius, en fram­stående romersk poet som levde under sista århundradet f.Kr.Det primära syftet med den stilistiska utformningen är att förstärka budskapets verkan. ­Denna verkan främjas av att ­texten är tilltalande på olika sätt; ett oeftergivligt krav är att den ska vara begriplig, åskådlig och konkret. Vidare gynnas recep­tionen av ett korrekt, vackert, rytmiskt och med­ryckande språk. Av­sikten med den stilistiska utformningen av en text är således att för­stärka dess verkan genom att förtydliga ­innehållet eller bud­skapet och att försköna den.

Ur Introduktionen

Om boken

Innehåll

Innehåll

Författarens förord      7

Del I  Stilistikens grunder

1. Stil och stilistik      10
Olika betydelse av ordet stil 11 · Stilistikens ursprung 14 · Stil – relationen mellan form, innehåll och ef­fekt 16 · Stilistisk
relevans 21 · Stilelement, stilmarkör och stildrag 23

2. Hur betydelse uppstår och en tolkning blir till     25
Förförståelse och tolkning 25 · Semantik: Hur ord betyder 32 · Komponentanalys 39 · Betydelseutveckling 45 · Presuppositioner och premisser 52 · Paradigm 57

3. Pragmatik: Hur ord fungerar      60
Kommunikationssituationen 60 · Språkets olika funktioner 63 · Konversationsreglerna 68

4. Stil på språkets olika nivåer och i dess dimensioner      75
Fonetisk och fonologisk nivå 77 · Morforlogisk nivå 80 · Syntaktisk nivå 85 · Disposition 95 · Stilnivå 102 · Stilart och genre 110

5. Stil på innehållsplan: Stilistiken som redskap för interpretation      123
Berättarperspektiv och empati 125 · Stilvalör. Horunge eller kärleksbarn: Om attityder och föreställningar 131

Del II  Troper och figurer

6. Att hitta rätt benämning på troper och figurer      145
Att informera, underhålla och inspirera 145 · Avvikelsekategorier 146

7. Alfabetisk översikt av troper och figurer     150

8. Kommentarer till några troper och figurer      166
Ironi 166 · Allegori 171 · Metafor 172 · Metonymi och synekdoke 173 · Antites: En fundamental kompositionsprincip 174 · Grundläggande skalära operationer: Underdrift och överdrift 176 · Eufemism 177 · Retorisk fråga 179 · Ljudfigurer 179 · Kombinationer av figurer 180

Del III  Att göra en stilanalys

9. Hur gör man en stilanalys?      185
Varför stilanalys? 185 · Mall för stilanalys 187 · Stilbeskrivning 189

10. Exempel på stilanalys och stilbeskrivning      191
Exempel på interpretativ stilanalys 191 · Från iakttagelse till stilanalys 197 · Från stilanalys till stilbeskrivning 203 · Den färdiga stilbeskrivningen 209
Litteratur 213
Register 215

Om Peter Cassirer

Peter Cassirer är numera nöjd pensionär och kan se tillbaka på ett yrkesliv som docent vid Göteborgs Universitet – med stort fokus på stilistik.
Han har gett ut böcker om stil och retorik som Stilen i Hjalmar Söderbergs ”Historietter”, ­Huvudlinjer i retorikens historia samt Konsten att manipulera ett sammanträde. För RetorikMagasinet har har skrivit en rad artiklar.

cassirer

 

Mer information

Vikt 0.26 kg
Version

,