Rea!

Tegnér Bundle: 2 böcker & 1 särtryck

Det ursprungliga priset var: 390,00 kr.Det nuvarande priset är: 190,00 kr.

2 böcker och 1 särtyck med Tegnér: “Tegnér och retoriken”, “Esaias Tegnér: Texter och läsningar” samt särtryck med första predikan från kommande samlingen av Tegnérs kyrkliga tal

I lager

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4184 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Specialebjudande så länge särtrycksupplagan finns i lager: 2 böcker och 1 särtryck om och med Esaias Tegnér.

Esaias Tegnér (1782–1846), professor i grekiska vid Lunds universitet 1812–1824, därefter biskop i Växjö fram till sin död, var en av sin tids mest betydande kulturpersonligheter: en lysande diktare, en framstående talare, en dugande universitetslärare, kraftfull biskop, briljant och spirituell brevskrivare.
Hans efterlämnade skrifter består av dikter och brev, samt tal hållna i olika sammanhang. Tegnérsamfundet, som bildades 1946, ansvarar för att dessa texter ges ut i en vetenskaplig edition.

Tegnér och retoriken (2003)

4148Antologi om Tegnérs förhållande till retoriken. En symposievolym med sju bidrag ger på samma tid en bild av retorikern Tegnér och hans samtid.
“Esaias Tegnér verkade vid en tid då talekonsten ännu framstod som en av de stora vittra konstarterna. Han var väl bevandrad i den och hade många tillfällen att utöva den både som professor och som biskop. Men bortsett från talet vid jubelfesten 1817, som länge fanns med i skolantologierna, har hans talekonst varit föga känd och inte heller varit särskilt uppmärksammad av forskningen.”
(Ur Louise Vinge & Jerker Blomqvists förord).

Om boken

 • Louise Vinge (red.): “Tegnér och retoriken”
 • Svenska
 • 214 sidor
 • Kr. 190,-
 • ISBN 91-974078-4-4
 • 1:a utgåvan, Retorikförlaget 2003

Esaias Tegnér: Texter och läsningar (2011)

4178Om boken

 • Jerker Blomqvist (red): “Esaias Tegnér. Texter och läsningar”
 • Svenska
 • 168 sidor
 • Kr. 150:-
 • ISBN 978-91-86093-11-2
 • Retorikförlaget & Tegnérsamfundet 2011

Antologins bidrag

Abstract      7

Jerker Blomqvists Förord      9

Ingemar Rådberg
Att etablera och ge ut äldre texter i en vetenskaplig utgåva       13

Barbro Wallgren Hemlin
Att ge ut Esaias Tegnérs kyrkliga tal      27

Louise Vinge
Två editionsprojekt:
Esaias Tegnérs och Selma Lagerlöfs samlade verk      53

Sten Hidal
Esaias Tegnér och teologins sofisterier
– ett bidrag till 1800-talets idéhistoria      57

Anders Jarlert
Hördes ljuset? Den kyrkliga receptionen av Esaias Tegnér      69

Inger Selander
Tegnér och psalmsången      85

Christina Svensson
Tre dikter från sjukdomstiden:
”Resminnen”, ”Ragnarok” och ”Porträtet”      103

Louise Vinge
Selma Lagerlöf och Tegnér      127

Eva Haettner Aurelius
Birger Sjöbergs bilder och Tegnérs      141

Om författarna      157
Personregister      159

Särtrycket ur Tegnérs kyrkliga tal

Tegner Predik StSärtryck med anledning av utgivningsprojektet ”Esaias Tegnérs kyrkliga tal”. Den 6 juni 2013 var det 200 år sedan Esaias Tegnér höll sin allra första predikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813. Med anledning av detta jubileum ges denna, hans inträdespredikan, här ut som ett särtryck ur den kommande kompletta utgåvan av Tegnérs bevarade kyrkliga tal.1 Inträdespredikan har tidigare publicerats av Ewert Wrangel och Fredrik Böök i deras utgåva av Tegnérs samlade skrifter (II:291–304), men i arbetet med den nya utgåvan har predikans text fått en form som bättre återger Tegnérs handskrift och dess­utom försetts med helt ny variant­apparat, saklig kommentar och ordförklaring.

Om särtrycket

 • Barbro Wallgren Hemlin (utgivare): “Esaias Tegnér. Inträdespredikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813”
 • Svenska
 • 42 sidor
 • Kr. 50:-
 • ISBN 978-91-86093-21-1
 • Retorikförlaget & Tegnérsamfundet 2013

Särtryckets innehåll:

Barbro Wallgren Hemlins Inledning      4

Intro: Inträdespredikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813       16

Esaias Tegnér: Inträdespredikan i Stävie och Lackalänga på pingstdagen den 6 juni 1813      18

Saklig kommentar      29

Variantnoter    33


Bundle-erbjudande: Böckerna “Tegnér och retoriken” och “Esaias Tegnér. Texter och läsningar” samt särtryck ur kommande “Tegnérs kykliga tal”

Ytterligare information

Vikt 0,802 kg

Du kanske också gillar …