Rhetorica Scandinavica

Peer reviewade artiklar från Rhetorica Scandinavica sedan 1997.

Rhetorica Scandinavica är en akademisk och tvärvetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera och på så sätt belysa den skandinaviska retorikforskningen. Det är den enda vetenskapliga tidskriften i Skandinavien som specifikt tar upp retorisk forskning och dess relevans för andra akademiska områden och samhället.

Rhetorica Scandinavica är ett internationellt peer review-tidskrift, där artiklar alltid granskas av (minst) två externe lektörer. Artiklar anonymiseras innan granskningen.

I arkivet finns artiklar i fulltext samt pdf.

Slider