Språk, kultur och retorik

Konferensrapport

Konferens: Språk, kultur och retorik; Tampere, 27-28 oktober 2000.

Bibliografiskt

Peter Ström-Søeberg.

Rhetorica Scandinavica 17 (2001), side 78.

Annons
Ad Herennium
Ad Herennium

De ratione dicendi ad C. Herennium.
En av de viktigaste läroböckerna i Västerlandets historia” (Kurt Johannesson). Läs mer...

Rapporten

Antallet af finske bidrag i Rhetorica Scandinavica har til dato været stærkt begrænset. Desto større glæde over en finsk retorikkonference, som forhåbentlig blot var den første af flere.

Konferencen åbnedes af Juhani Sarsila med den overrumplende såvel som fyndige formulering at retorik nok kan være konsten att övertyga, men for ham var mere konsten att överleva.
Sarsilas foredrag, “Retoriska eksempel på ord och bild” fæstede sig specielt ved pathos, og afsluttedes med en filmvisning.
Carita Rosenberg-Wolff lod os følge med i hendes afhandlingsarbejde om “Metaforbruket i finlandssvenske valtal”; blandt de variable som indgår i materialet er køn, publikum og lokalitet.
Sirpa Koiranen fortalte om sit projekt med ­titlen “Gör så! – imperativformer på web­platsen”, som skal kortlægge de forskellige måder, hvorpå webkonstruktører og afsendere henvender sig direkte til besøgerne. Projektet, som endnu er i sin startfase, har indtil videre koncentreret sig om hjemmesiders førstesider.
I et næsten poetisk foredrag belyste Håkan Åbrink tidsbegrebets opløsning. Bagrunden var ikke mindst Internettets overaltforekommende postulater om opdateringer, realtids-transmis­sioner og direkte, live, deltagelse i begivenheder for eksempel via webkamera (“det privatas kontinuerliga uppdatering”), såvel som radiomediets  erstatning af information med mere ‘æstetisk’ kommunikation.
Fra ungdomsradioæstetik gik foredragene over i spørgsmålet om hvorvidt den litterære æstetik også kan have en mere traditionel retorisk funktion: kan arbejderlitteratur have politisk effekt? Carl-Eric Johansson viste hvordan Kurt Salomonsens bog “Grottorna” kan indsættes i en, i mere end én forstand, retorisk kontekst.

Efter en forrygende aften med underholdning af konferencens arrangører, var det på konferencens andendag tid for en opvisning fra Södertörns Högskola. Først præsenterede Anders Sigrell det aktuelle Progymnasmata-projekt. Derefter tog Istvan Pustai over under rubrikken “Det liminoida i retorikens actio” med et dybt interessant foredrag om hvordan megen moderne retorik overskrider de klassiske rammer for actio, det vil sige tale, mimik og gestus.
José Ramírez foredrog med underfundighed og ironi “J’accuse monsieur Platon – om den förödande reduktionen av Retoriken till Sanno­lik­­hetens diskurs”.
Lennart Hellspong afsluttende præsentation af Södertörns Högskolas bestræbelser for at eta­blere retorikken som et selvstændigt emne i SHs emneflora, blev samtidig udgangspunkt for en diskussion om retorikkens fremtidsudsigter.

En konferensvolym er under udarbejdelse – nærmere oplysninger fås af Håkan Åbrink via email: f2haab@uta.fi

Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar