Stemmen og tilhørerne. Forord

Jette Barnholdt Hansen & Hanne Smith Pedersen: Stemmen og tilhøreren – Taleundervisning i retorisk perspektiv.

Forord

I dag opstår der hele tiden nye former for kommunikation, der er tæt knyttet til udviklingen inden for informationsteknologien.

Ofte er der tale om hybrider mellem mundtlig og skriftlig kommunikation, som også sætter stemmebrugen i et nyt perspektiv. Der skal fx ikke mange klik til at optage en video med sin smartphone eller iPad – af sig selv eller andre – og siden lægge den ud på de sociale medier, hvor stemmebrugen har stor betydning for formidlerens troværdighed og evne til at delagtiggøre sit publikum.

Mange mundtlige kommunikatører formidler både i dialogiske situationer foran konkrete tilhørere og optræder i videoer på internettet, hvor de ikke har direkte kontakt med deres publikum. Professionelle stemmebrugere – og her tænker vi både på politikere, debattører, undervisere, oplæsere, speakere og skuespillere – skal derfor i dag først og fremmest uddannes til at være omstillingsparate. De skal stadig mestre, hvad man kunne kalde talekunstens klassiske dyder: de skal kunne tale klangfuldt, moduleret, klart og tydeligt foran et stort publikum. Samtidig er det nødvendigt for mange på kort tid at kunne justere stemmen, så den fx passer til tv-mediet, hvor en for kraftig og meget artikuleret stemmebrug vil virke manieret og malplaceret og udgøre en ‘støj’ under modtagernes perception. Formidlerne skal også hurtigt kunne forholde sig til nye medier, så de kan honorere de specifikke krav, som de stiller til stemmen.
Denne lærebog er målrettet talelærere, som underviser voksne klienter med almindelige stemmer i forbindelse med mundtlig kommunikation. Talelærerne skal kunne hjælpe disse klienter med at optimere deres stemmebrug med henblik på diverse kommunikative opgaver og udfordringer.

Bogen indeholder derfor 1) en teoretisk del, som diskuterer stemmebrug i forhold til en række relevante emner og problematikker, og 2) en praktisk del, som bl.a. rummer velegnede stemmebrugsøvelser.

Annons
Ad Herennium
Ad Herennium

De ratione dicendi ad C. Herennium.
En av de viktigaste läroböckerna i Västerlandets historia” (Kurt Johannesson). Läs mer...

Faget retorik udgør vores teoretiske og praktiske afsæt. Vi er begge uddannet og nu ansat på Afdeling for retorik på Københavns Universitet, hvor der har været tradition for at prioritere den mundtlige retorik og stemmebrugen siden fagets konstitution på KU i 1970. Som udgangspunkt betragter vi derfor stemmen som et kommunikativt redskab, der er lige så vigtigt for en taler, som instrumentet er for en musiker. Stemmen gør en taler i stand til at formidle et budskab til et publikum i en konkret situation på en overbevisende måde. En taler med en veluddannet stemme kan bl.a.:

–    Gøre en ytring forståelig og få den til at virke på publikum
–    Tilpasse stemmebrugen til den retoriske situation og det konkrete mundtlige rum
–    Opbygge sin troværdighed med stemmebrugen

For at gøre teksten i lærebogen så enkel og klar som muligt har vi gennemgående valgt at bruge pronomenet ‘hun’ om talelæreren og ‘han’ om klienten. Vi har også valgt primært at benytte danske fagtermer og angive de fremmedsproglige i parentes.

En lang række mennesker har bistået os med gode råd og konstruktiv kritik: Tak til alle ansatte på Afdeling for retorik på Københavns Universitet, Stine Thorsen, Inge Brink Hansen, Klemens Kappel, Anne-Maren Andersen, Helle Idland, Thea Feveile Hansen, Louise Fischer-Nielsen, Claus Tilling og de kandidatstuderende på Stemmebrugens didaktik, 2014. Tak også til bogens skribenter for et fint samarbejde.

.


Bibliografiskt

4198

Omslaget till boken Stemmen og tilhørerne

Barnholdt Hansen & Smith Pedersen: Stemmen og tilhøreren – Taleundervisning i retorisk perspektiv..

Retorikförlaget 2016, s 2-5.

Author profile

Jette Barnholdt Hansen, lektor, ph.d. på Afdeling for Retorik, MEF. Københavns universitet.

Author profile

Lämna ett svar