Stilistikken ajourført

Anmeldelse i RetorikMagasinet 105

 

Kirsten Rask: Stilistik til tiden. Samfundslitteratur, 2017. 172 sider

Stilistikken ajourført

Vi har hørt det før, og vi siger det gerne igen: Form og indhold er to sider af samme sag. Fokus på form kan give ideer til indhold. Stilistik til tiden tilbyder et katalog over stilistiske virkemidler fra ord- til sætningsniveau. Dette katalog udmærker sig ved at inddrage sprogets lydside og hente eksempler fra andre steder end litteraturen.

Bogens anden del er dedikeret til korte analyser af tekststykker fra forskellige genrer til demonstration af de forskellige virkemidler. På den måde bliver den også en håndbog for den der skal skrive.

Bogen er bedst når den demonstrerer, og ikke nødvendigvis bevæger sig ud i at tale om effekt. Bogen henvender sig direkte til sin læser, og med et udførligt stikordsregister og illustrerende eksempler er invitationen lige til at tage imod.

Annons
Topos som meningsskapare
Topos som meningsskapare

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr Läs mer...

 

Author profile

Redaktør på RetorikMagasinet 2016-2019

Lämna ett svar