Störst är förloraren

Ledare i RetorikMagasinet 39/40.

Störst är förloraren

Det har redan skrivits spaltkilometer om Barack Obama. Och med all anledning: Obama är ett fenomen, en personifiering av hans eget Yes we can!

I fokus för den mediala uppmärksamheten står inte sällan den för retoriken så kända konflikten mellan det yttre och det inre. Mellan form och innehåll. Kommentatorer försöker undvika, respektive hårddrar, Obamas yttre attribut: han är färgad, han är (relativt) ung, han pratar om change. Och de glömmer kanske att precis det som gör Obama till det fenomen han är, är hur formen och innehållet smälter ihop till en kompakt retorisk handling. Och handlingen är främst trovärdigheten han skapar genom att aldrig prata utan att förankra, aldrig lova utan att hålla sina löften. En trovärdighet bakom ett budskap om förändring (som efter åtta års Bushregim borde vara ett banalt löfte), som har fått det mesta av inte bara västvärlden att få kollektiv fnatt. Tony Blairs första år som PM bleknar i jämförelse när man hör politiska företrädare från både höger och vänster berömma det nya, det vackra, det stora i vad som hänt.

Inte minst i det perspektivet är det dock Obamas motpart, McCain, som jag kommer att minnas från detta amerikanska val. McCain, när han höll sitt förlorar-tal, där han förklarade Obama som vinnare av valet. Sällan hör man så uppriktig stolthet på sin motståndares vägnar, sällan så rak och ohymlad hyllning från en förlorare. Det är nästan omöjligt att föreställa sig andra leverera ett sådant tal i en sådan stund – och McCains tal borde bli obligatorisk läsning för alla som någonsin ställer upp i ett val.

Sedan jag för drygt ett år sedan behövde Obama-kampanjens godkännande av ett citat, har jag fått epost från Barack Obama och hans kampanjmedarbetare. Minst en epost per dag. Oftast med en vädjan om pengar, men också programförklaringar, videosnuttar och kommentarer till aktuella debatter. En ganska massiv epostkampanj – men aldrig har jag upplevt den som påträngande eller överdriven. Inte ens nu, efter valet, när det fortfarande plingar in epost med Obamas funderingar, planer och konkreta utspel.

Annons

Men mer än något lät jag mig imponeras på valnatten, när det smällde in en mail från Obama, strax innan han förklarade sig segrare i valet. Blott en kort mail där han skrev att han strax skulle hålla tal – men inte utan först att ha tackat alla oss (!) som på olika sätt och efter just vår förmåga hade stöttat hans kampanj. Jag – som inte hade donerat en dollar, inte hade röstat eller gjort det minsta – kände mig delaktig och stolt. Hur stolta har då inte hans volontärer och väljare känt sig?


Läs mer om RetorikMagasinet 39/40.


 

Author profile

Förlagschef, ägare Retorikförlaget
Redaktör för RetorikMagasinet
https://orcid.org/0000-0003-2683-6642

Lämna ett svar