Nyckelord: actio

Actio som förkroppsligad attityd

Marie Gelang & Waldemar Petermann Actio som förkroppsligad attityd En burkesk och multimodal metod för analys av ickeverbal kommunikation Denna artikel presenterar en studie av attityder som visas i en medlings­situation i en svensk reality-teveserie om grannkonflikter. Syftet är att utveckla en teoretisk och metodologisk ram för retorisk analys av icke­verbala yttranden. I artikeln skisseras

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Råttan i retoriken

Framsida50

Vi känner alla till procentuppställningarna: att kroppsspråket utgör 55% av ett budskap, rösten 38. Men även om siffrorna är korrekta, är de ändå till 100% fel. Den mest kända myten om kommunikation är en vandringssägen som får folksagan om råttan i pizzan att framstå som vetenskapligt belagt.…

Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer

Jan Svennevig, Johan L. Tønnesson, Sigrun Svenkerud & Kirsti Klette Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer Artikkelen presenterer en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Hensikten er å undersøke hvordan elevene uttrykker personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de søker å etablere kontakt med tilhørerne. Datamaterialet bygger på videoopptak av muntlige presentasjoner

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Förord – Actiokapitalet

Introduktion Inledningen till boken ”Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser”, Marie Gelang, Retorikförlaget 2008, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Marie Gelang disputerade på denna avhandlingen i retorik vid Örebro Univesitet. Förord – Actiokapitalet I tidigare studier och under mitt mångåriga yrkesliv inom sjukvården, teatern och skolan har den mellanmänskliga kommunikationen och då speciellt kroppsspråkets funktion fascinerat mig.…

Skådespelarens framförande

Retorik på scenkanten. Vikten av retorikens actio, framförandet, beskrivs i snart sagt alla praktiska handböcker i retorik – men konkret och ändamålsenligt? Tim Johansson saknar skådespelarens tillgång till framförandets konst. Skådespelarens framförande Tim Johansson Var och en som har studerat den klassiska retoriken har stött på tunga uttalanden av retorikhistoriens största kunskapsförmedlare som slår fast

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorik som kampsport

Retorik och ju-jutsu. Kan en kampsport ge stöd åt retoriken? Retoriken åt en kampsport? Inte så självklart, men Orla Vigsö ser sina intressen förenade i situationer där man möts av en aggressiv motpart som man gärna vill ha till stånd en saklig diskussion med. Retorik som kampsport Orla Vigsö Den klassiska retoriken hade som sitt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Tummens tecken

Fingerretorik. Tummen, kungen av fingrarna, är omstridd och minst sagt svårtolkad. Åtminstone om du tar med dig den till andra teckenkulturer. Här visar Magnus Carl­sson tummens betydelse från fallos­symbol över rumpskrapa till ölhitkallare. Tummens tecken Magnus Carlsson The opening session of Bangladesh’s new Parliament turned into chaos Sunday after opposition legislators reacted with fury to

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den intentionelle stemme

Jette Barnholdt Hansen Den intentionelle stemme – Tale og taleundervisning i et retorisk perspektiv. Der er i øjeblikket stort fokus på stemmen. Den beskrives, analyseres og fortolkes flittigt inden for mange fagområder både i betydningen af fysiologisk objekt, auditivt fænomen, musikalsk instrument og psykologisk udtryksmiddel. Markedet for stemme­behandling er derfor også vanskeligt at overskue både

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Sälj, min docka!

dockor1

Retoriska dockor. När debatten stormar om reklamens skruvade kvinnoideal lyser kritiken av skyltdockor med sin frånvaro. Ändå står skyltdockan där som en del av stadsmiljön lika välrepresenterad som reklampelarnas bilder. Marie Gelang ger oss här en undersökning av hur skyltdockors ickeverbala budskap förmedlas i stadsmiljö. Sälj, min docka! Marie Gelang Med hjälp av sina poser,

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kroppen som argument

ledarelogo

RetorikMagasinet 10. ”Går det att kommunicera med kroppen? Vad signalerar jag, när jag gör så här? Kan jag använda kroppen med­vetet retoriskt? Har den ett eget språk? Och hur viktigt är då detta kroppens språk? Det är några av de frågor som vanligtvis ställs om kroppsspråket – och svaren visar sig ofta variera stort. I…

Gränsfall för kroppsliga uttryck

De klassiska, retoriska teorierna om actio fokuserar på det naturliga, det invanda, det förväntade. Men modern retorik gör vad den kan för att vara onaturlig, oväntad och gränsöverskridande. . Gränsfall för kroppsliga uttryck Istvan Pusztai Det är återigen på tiden att uppdatera vårt tänkande om retorikens actio, talets framförande. Den klassiska teorin om actio var

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Räta på ryggen och tala sanning

Kroppens språk är metaforiskt och ses som en del av den helhet som utgörs av den ickeverbala såväl som den verbala kommunikationen. Räta på ryggen och tala sanning Merete Onsberg De flesta som undervisar i muntlig retorik har garanterat mött önskningar om kurser i kroppsspråk. Det finns en utbredd känsla bland människor som har behov

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Bör kvinnor sära på benen?

Statue

Retorikens klassiska ideal är skapade med den manlige talaren som modell, i en värld som förvägrade kvinnan status som människa. De klassiska ”manliga” idealen krockar med det klassiskt kvinnliga kroppsspråket. För att lösa krocken och modernisera actioteorierna måste retoriken ta hjälp, både av teaterns kunskaper om hög- och lågstatus och av feminismens begrepp.…

Talaren som artist

cogito

Teoretiska anvisninger för skrivande av spännande och goda tal finns det nog av. Med listor, begrepp och tjocka böcker har man kartlagt det intellektuella arbetet med tal. Men vad med det praktiska framförandet? Där får man kanske gå till teatern för att hitta inspiration, råd och utmanande övningar. Talaren som artist Erland Lundström ”A MINUTE

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den retoriske krop

Merete Onsberg Den retoriske krop Nutidens bøger om kropssprog siger at kroppen er det vigtigste i kommunikation. Hvem har ikke hørt om kroppens procenter? Tilbage i 1700-tallets elocutionistiske retorikker blev kroppen også dyrket, og dét med en entusiasme som holdt sig langt ind i 1800-tallet. Ved at sammenholde de tidlige kropsdyrkere med vor tids søger

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Ferdiglagde tanker?

I artikkelen “Retorisk spontanitet og kontroll” i Rhetorica Scandinavica 14 (2000) ­hevder Lars Nyre at etablert retorisk teori ikke makter å gripe det spontane og nyskapende ved retorisk praksis. Men denne påstanden bygger på et feilaktig motsetningsforhold mellom det konvensjonelle og det autentiske.…