7 retoriska frågor om en motion

Hur ska skolungdomar kunna lära sig om retorik om inte lärarna kan ämnet? Retorik är numera en obligatorisk del av svenskämnet i gymnasieskolan. Men svensklärarna har inte själva studerat retorik. Nu blir det kanske ändring på det. Hans Wallmark (M) presenterade den 4 oktober en motion till Riksdagen för att införa retorik på lärarutbildningen. RetorikMagasinets Hanna K.E. Johansson ställde 7 frågor till motionären. Läs mer…

Ciceros udfordring

Disciplinen retorik rummer to indbyrdes uforenelige holdninger til sprog: erkendelse og teknik. Er den første type retorik indgået som frugtbart element i nutidens sprog- og litteraturforskning, er den anden type endnu næppe blevet reciperet i sin egenart. Artiklen argumenterer for at denne asymmetri er betinget af sprogteoretiske faktorer og bringer fire eksempler på vanskelighederne ved at forstå en rent teknisk funderet retorik. Afslutningsvis forsøger artiklen at skitsere rammerne for en sprogopfattelse som indfrir den tekniske retoriks erkendelsesskepsis

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Har Retorik med dóxa att göra?

Vi bevittnar idag ett återupprättande av det gamla ämnet Retorik som ett grundläggande och ­oumbärligt inslag i våra utbildningsplaner. Samtidigt som retorikens anseende höjs, hotas dess ­värde av en viss kvardröjande reduktionistisk syn som riskerar att lämna retorikens kärna och väsen utanför vår uppmärksamhet och förståelse

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Skandinavisk retorikvidenskab

I skandinavien synes debatter og diskussioner om retorikken som videnskab og fag at være påfaldende få, mener Jens Elmelund Kjeldsen. Med udgangspunkt i de to danske retorikprofessorer Jørgen Fafner og Christian Kocks afgrænsninger af retorikken, tager han her fat på denne diskussion

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…