Nyckelord: analys

Praktisk argumentation, inledning

Inledningen från boken Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg: Praktisk argumentation. Grundbok i retorisk argumentation. Inledning Argumentation är ett brett ämne som kan angripas på olika sätt. Denna bok riktar in sig på vanligt argumentationsbruk och syn­vinkeln är retorisk. Retorik kan kort definieras som läran om ändamålsenlig framställning i tal och skrift. Ämnet omfattar olika del­områden,…

Retorikrecept utan retorik

Göran Häggs Retorik i tiden är en kokbok som lämnar en fadd smak i munnen. En retorikbok utan retorik, en historisk berättelse utan historia, en uppföljare utan ursprung.…

Men du vet väl att jag är liten?

liten4

Retoriska barn. I artikeln “Overall på!” (RM 12/2001) diskuterade Barbro Wallgren Hemlin viktning av argument med utgångspunkt i hur man som vuxen framgångsrikast argumenterar med små barn. I den här artikeln tar hon istället sin utgångspunkt i hur barn själva argumenterar för att få sin vilja igenom.…

”Overall på!”

klas

Som avslutning på RetorikMagasinets serie om argumentation ser vi på den traditionella argumentationsanalysen. Barbro Wallgren Hemlin presenterar här begreppen relevans och acceptans – med utgångspunkt i en för föräldrar välbekant situation.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den politiska trovärdigheten

argumentation

Vi har gått igenom argumentationens grunder och motargumentation – nu är det dags för en speciell avart: den politiska argumentationen, den till synes arketypiska retoriska argumentationen. Artikeln fokuserar speciellt på vad det är som utgör en politikers ethos: hur framstår politikern som röst- och trovärdig?

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Så det så!

argumentation

RetorikMagasinet ger här en liten översikt över argumentationens fundament. Vi tar utgångspunkt i Stephen Tolumins argumentationsmodel…

Malexandertalet: Ett tal – två situationer

malexander1

Annelie Ljungbergs tal i Malexandermålet bröt mot många konventioner – och kanske var det därför det hade effekt. Matilda Arvidsson visar här hur retorisk situationsanalys kan förklara hur man kan bryta förväntningar och krav – och ändå göra det retoriskt ‘rätta’.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorik som kritiskt granskande

Glöm för ett ögonblick detta med ”konsten att tala övertygande” – retoriken är lika mycket ”konsten att granska kritiskt” och lämpar sig därför även för skolämnen som samhällskunskap och historia. Thomas Hageros visar här varför retoriken också bör användas i andra ämnen än svenska.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den litterære kritik af talekunst

Dette essay “har haft en større og mere vedholdende indflydelse på udviklingen af retorisk kritik og offentlig talekunst end noget andet enkelt arbejde publiceret i dette århundrede”. Således skrev retorikforskeren Donald C. Bryant i 1958 om dette nummers klassiker: artiklen som fødte den neo-aristoteliske metode inden for retorikken. Ved at understrege ­retorikkens virkelighedsnære situationsbundethed og orientere den retoriske kritik mod talens virkning hos de faktiske tilhørere bidrog Wichelns væsentligt til udskillelsen af retorik som et selvstændigt fag fra litterturvidenskab. Oversat til dansk og introduceret af Lisa Storm Villadsen.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här