Nyckelord: argumentation

Retorik og funktionel sprogbetragtning

Peter Harder og Christian Kock Retorik og funktionel sprogbetragtning – Normativitet og struktur i argumentation og æstetik Denne artikel har som sit mål at fremlægge og diskutere nogle væsentlige områder hvor der er fælles orientering og interesser mellem retorik og kognitiv-funktionel lingvistik. Vi hævder at denne fælles orientering på den ene side kan kaste nyt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Praktisk argumentation, inledning

Inledningen från boken Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg: Praktisk argumentation. Grundbok i retorisk argumentation. Inledning Argumentation är ett brett ämne som kan angripas på olika sätt. Denna bok riktar in sig på vanligt argumentationsbruk och syn­vinkeln är retorisk. Retorik kan kort definieras som läran om ändamålsenlig framställning i tal och skrift. Ämnet omfattar olika del­områden,…

Pressbyråns ko(rv)-vändning

Pressbyran

Hos Pressbyrån kan du som kund välja om du vill ha ”kokt, grillad eller vegetarisk”. De prisvinnande korvarna på reklam­affischen samsas med en något mer oväntad banan i bröd. Vad säger egentligen den där bananen i brödet? ­Vilka budskap sänder Pressbyrån ut? Är det verkligen bara apor och vegetarianer som äter banan? Pressbyråns ko(rv)-vändning Emelie

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Multiverktyg för argumentation

Antikens retoriker kämpade hårt för att systematisera retoriken. Ett resultat av vedermödorna är stasisläran: ett multiverktyg som kan användas för argumentation i alla ämnen. Med dess hjälp kan man sätta ihop slagkraftiga argument och säkerställa att åhörarna bygger sina ställningstaganden på solid argumentation. Multiverktyg för argumentation Christian Kock I antiken tänkte man systematiskt om retorik. Tänkare

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Argumentationens retning

Johan B. Houby Argumentationens retning Direction of fit som definerende perspektiv på retorisk argumentation Direction of fit – det sprogfilosofiske begreb for ytringers forhold til den omgivende virkelighed – undersøges i denne artikel som et muligt defi­nerende perspektiv på retorisk argumentation. Standpunktet er at det er muligt at identificere retoriske momenter i en given argumentation

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige

Jon Viklund & Patrik Mehrens Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige Hur kan vi teoretiskt beskriva processer där vi uppfattar en ökad grad av retoricitet? Och när kan vi egentligen säga att något blivit retoriskt? I ­artikeln diskuteras processer av detta slag i termer av ”retorisering”. Författarna ger en beskrivning av hur termen traditionellt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den mytiska argumentationsbasen

Erik Bengtson Den mytiska argumentationsbasen Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori För att vi ska kunna förstå ståndpunkter och argument behöver vi analysera deras bas, det vill säga den socialt och språkligt konstruerade kunskapsgrund som i en situation utgör referensram när språkliga yttranden tolkas, samt när vi tar ställning till ny kunskap och nya ståndpunkter.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

At argumentere med billeder

Jens E. Kjeldsen At argumentere med billeder I argumentationsteorien opfattes billeder normalt som ude af stand til at argumentere. I denne tekst behandler Jens E. Kjeldsen antagelserne om at argumentation er bundet til eksplicit verbal kommunikation og at billeders semiotiske karakter umuliggør sådan argumentation. Frem for dette syn, skriver han, bør vi hellere betragte argumentation

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

God og dårlig debatadfærd

Charlotte Jørgensen God og dårlig debatadfærd To indlæg for et prostitutionsforbud Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retoriske uskikke i offentlig debat

Christian Kock Retoriske uskikke i offentlig debat – illustreret med eksempler fra prostitutionsdebatten Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den danske prostitutionsdebat: Et signalement

Merete Onsberg Den danske prostitutionsdebat: Et signalement Offentlig debat: normer og praksis – med den danske prostitutionsdebat som eksempel De tre artikler i dette nummer af Merete Onsberg, Christian Kock og Charlotte Jørgensen udgør en tematisk helhed. De er udgået fra forskningsprojektet ”Offentlig debat” ved Afdeling for Retorik på Københavns Universitet. Artiklerne blev oprindelig præsenteret

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Ich bin ein Berliner

Kennedy-i-Berlin

Retorisk analys. I anledning av 20-året för murens fall lyfter vi fram en av 1900-talets mest uppmärksammade tal: Kennedys Ich bin ein Berliner-tal från 1963. Med Toulmins argumentationsmodell som verktyg dissekeras talet som bildar en förbluffande slitstark, organisk helhet som än i dag imponerar med sitt språk och konstruktion. Kennedys Ich bin ein Berliner Av Charlotte…

Förord och inledning – Retorik der flytter stemmer

rdfs

Introduktion Förord och inledning till ”Retorik der flytter stemmer”, Jørgensen, Kock & Rørbech, Retorikförlaget 2011, s. 7-12. Finns även som eBok. Bibliografiskt Författare: Charlotte Jørgensen, Christian Kock och Lone Rørbech är alla aktiva vid retorikämnet, Köpenhamns universitet. Forord og indledning Denne bog er resultatet af et forskningssamarbejde mellem tre kolleger på Institut for Filosofi, Pædagogik…

Retoriske figurer og stil som argumentation

Marie Lund-Klujeff Retoriske figurer og stil som argumentation Selv om figurteorien har haft en fremtrædende plads i visse perioder af retorikkens historie, har den i de senere års retoriske kritik ikke haft stor bevågenhed som selvstændigt teoretisk område. Mens interessen for metaforer og enkelte andre figurer har blomstret inden for for eksempel litteraturteori, har retorisk

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Argumentation i vakuum

Retorisk besvikelse. Förväntningarna kommer på skam i en ny bok om argumentationsanalys. Argumentation i vakuum Anders Sigrell Det har kommit en ny bok om argumentationsanalys av Rolf Ejvegård med titeln just Argumentationsanalys. Det är värt att uppmärksamma för retoriskt intresserade. Retorik och argumentationsanalys har tidigare setts som olika sidor av samma mynt, hur språk kan

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Motståndets retorik

Brigitte Mral Motståndets retorik Om kvinnors argumentativa strategier Brigitte Mral anknyter i denna artikel till en pågående diskussion om en förnyelse av den retoriska teorin genom en övergång från ett skenbart neutralt synsätt till en öppnare och mer flexibel teori som överskrider det som man med Bourdieu skulle kunna kalla för retorikens ”nödvändiga förnekande”, dvs

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Paulus argumentation i Galaterbrevet 3:6–14

Mika Hietanen Paulus argumentation i Galaterbrevet 3:6–14 Gal 3:6–14 är ett av många avsnitt i Paulus brev som är svårt att förstå p.g.a. den komplicerade argumentationen. En argumentationsanalys är därför påkallad för att reda ut argumenten och för att klargöra eventuella implicita premisser. En sådan analys ger oss en bättre uppfattning av Paulus argumentation än

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här