Thukydides: Pesten i Aten och Perikles epidemiska tal

I detta nummer av Rhetorica Scandinavica presenteras en ny översättning av Perikles så kallade “epidemiska tal” eftersom det hölls under – och med anledning av – den pest som drabbade Aten under kriget mot Sparta. Läs mer…

Demosthenes: Mot Kallikles

Talarstolen. Demosthenes kan vara logografen bakom detta försvarstal, men i så fall är det ett ungdomsarbete, menar forskare. Vi befinner oss, tillsammans med de atenska domarna, vid en kall och blöt backe på landet utanför Aten. Grannar strider om vattenreglering och gränsdragning, men den dolda dagordningen är, enligt talaren, att han ska pressas att ge upp sin mark och flytta ifrån området. Läs mer…