Reduplikk til Søren Kjørup

Reduplikk Författare: Erik Bjerck Hagen er førsteamanuensis ved seksjon for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen. Rhetorica Scandinavica 9 (1999), s 52-53. Dupliken är till Søren Kjørups replik till temanumret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Replikk til Søren Kjørup Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert Läs mer…

Skepsis, konservatisme & pragmatisk sandhed

Replik Författare: Søren Kjørup är professor i de humanistiske videnskabers teori vid Roskilde Universitetscenter och professor II i litteratur- og videnskabsteori vid Universitetet i Oslo. Rhetorica Scandinavica 8 (1998), s 65-67. Replikken er til temanummeret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Replik till Dekonstruktionstemanumret Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Läs mer…

Duplikk til Jørgen Holmgaard

Duplikk Forfatter: Erik Bjerck Hagen er førsteamanuensis ved seksjon for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen. Rhetorica Scandinavica 8 (1998), side 64-65. Duplikken er til Jørgen Holmgaards “Replik” til temanummeret om dekonstruktion, Rhetorica Scandinavica 7 (1998) Duplikk til Jørgen Holmgaard Temaet for OSSA’s 7. konference var Dissensus & The Search for Common Ground. Konferencen afholdes hvert Läs mer…