Fiktion for retten

Domstolen er udfordret når den skal dømme fiktion, og forfattere kan undgå sagsanlæg blot ved at skrive ’roman’ på forsiden. Men fiktionens verden er ikke så afsondret som man kunne tro – den er også en del af vores virkelige verden og en måde at kommunikere på. Tag bare den første linje i den her artikel: Forestil dig at … Läs mer…

I retssalen kan fortællingen foregribe beviserne

Solide beviser og slagkraftige argumenter er ikke altid nok til at vinde en retssag. Men hvis anklageren kan kommunikere beviserne som en troværdig fortælling, kan han vinde rettens øre for sin sag – allerede inden bevisførelsen er gået i gang. Läs mer…

Den juridiske spindoktorn – när jurykonsulterna intar rättssalen

Retorisk strategi. Hur långt ska man gå för att vinna en rättegång? I domstolarnas förlovade land USA lämnas inget åt slumpen. Här har externa konsulter och rådgivare en viktig roll att spela och för den åklagade handlar det enbart om att vinna. Vi sätter den strategiska kommunikationen i rättssalen under luppen. Läs mer…

Doften av försvar

Talarstolen. Försvarlig filmretorik. Al Pacino spelade blind överste­löjtnant och retorisk försvarstalare i filmen Scent of a Woman. En något udda försvarare i både ord och framtoning – men en ytterst effektiv sådan. Vad kan filmens fiktion lära oss om retorik och ­försvar? Läs mer…