Tale til ministeren

Taleskrivning i et ministerium handler mindst lige så meget om processtyring og politisk forståelse som om retoriske færdigheder. Udover ministeren selv har en lang række medarbejdere ofte bidraget til det færdige produkt. Og så er det i øvrigt langt fra sikkert at ministeren ender med at sige det der står i manuskriptet. I denne artikel fortæller Kristian Ruby hvordan klima- og energiminister Connie Hedegaards tale på Columbia University d. 23. september 2009 blev til. Läs mer…

Retorik som förhandling

Lennart Hellspong: Retorik som förhandling Essä. Bibliografiskt Författare: Lennart Hellspong är professor i retorik vid Södertörns högskola. Hans senaste bok är “Förhandlingens retorik” (Studentlitteratur 2008). Rhetorica Scandinavca, nr 44 (2007), side 63-69. Essäet För många år sedan medverkade jag i ett radioprogram. Jag skulle ge synpunkter på en partiledardebatt mellan Göran Persson som var statsminister Läs mer…

Förhandlingar – samarbete eller strid?

Doktorandpresentation Mats Landqvist är doktorand vid Örebro Universitet. Rhetorica Scandinavica 29/30 (2004), side 80-86. Presentationen I juli 2000 hölls ett symposium om fredsförhandlare och psykologi vid en internationell psykologikongress i Älvsjömässan i Stockholm. Ett antal psykologer som studerat internationella förhandlare och fredsmäklare talade utifrån sina respektive special­områden. Många av talarna berörde frågor med klar retorisk Läs mer…