Nyckelord: genus

Slampor utmanar fördomar om kvinnor

SlutWalk3

Slampor utmanar fördomar om kvinnor. Bar mage och strumpbyxor som politisk argumentation? I feministiska rörelser är det en känd retorisk strategi att använda kroppen för att skapa uppmärksamhet om politiska frågor. Det skapar engagemang och utmanar samtidigt traditionella former för offentlig debatt…

Den välklädde mannen och den avklädda kvinnan

unisex1

En provocerande, könsstereotyp reklam vann priset som “Årets sexist 2013”. Var målet att provocera eller sälja – eller att sälja genom att provocera? Emelie Bröms tittar närmare på könens roller i reklamens bilder – och ser kanske en viss förtröstan i annars tröstlösa schabloner.…

Förord – Talande kvinnor

Introduktion Inledningen till boken ”Talande kvinnor – Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key”, Brigitte Mral, Retorikförlaget 2011, s. 10-20. Bibliografisk Författare: Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebro Universitet. Inledning – Talande kvinnor Retoriken, den klassiska talekonsten, har ända till alldeles nyligen varit männens domän. I skolundervisningen uppfostrades pojkar under alla århundraden till…

Kata Dalström på uppviglarstråt

katadalstroem

Hon var en bråkstake och yrhätta som barn och blev utslängd från skolan. Men genom sina intellektuella intressen och den radikala – och litterära – miljön i det Carlshemska hemmet stöptes hon till en karismatisk talare och socialdemokratisk agitator som åkte land och rike runt. Hon var en överklassdam men såg sig inte för fin för att bjuda hem arbetarklassen på smörgåsar. Vi tecknar ett porträtt av en tidig svensk ­kvinnorättsförespråkare…

Bryr sig makt om kön?

stego

 Genus i media. Christel Titti Tunebing har sett på medias framställning av fyra nya ministrar i Reinfeldts regering – alla hamnade i blåsväder på grund av obetalda tv-avgifter och svarta löner till barnvakter, men två klarade sig undan. Med berättar- och status-teorier ser vi varför det var kvinnorna som fick gå. Bryr sig makt om

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Sälj, min docka!

dockor1

Retoriska dockor. När debatten stormar om reklamens skruvade kvinnoideal lyser kritiken av skyltdockor med sin frånvaro. Ändå står skyltdockan där som en del av stadsmiljön lika välrepresenterad som reklampelarnas bilder. Marie Gelang ger oss här en undersökning av hur skyltdockors ickeverbala budskap förmedlas i stadsmiljö. Sälj, min docka! Marie Gelang Med hjälp av sina poser,

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron

Karlyn Kohrs Campbell Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron Klassiker I en betydelsefull artikel från 1973 ger Karlyn Kohrs Campbell konturerna till en retorik, som ratar patriarkatets gester och värderingar. En viktig inspiration finner hon i kvinnorörelsens samtals­grupper med deras öppenhet för tvivel, sökande och självutveckling Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 27, 2003. Introduktion 10-17 · Artikel s

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippe Kjønn og kropp i krig og (u)fred Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

”Den som ej äger en lätt gång måste öva sig”

Lisa Öberg ”Den som ej äger en lätt gång måste öva sig” Om kroppens och dräktens retorik i sjuksköterskyrket 1850-1950 Uniformer har sitt eget tilltal. Förutom yrkestillhörighet meddelar de positionen inom yrket och bärarens relation till andra grupper. Betraktar man de uniforma yrkeskläderna som visuell retorik kan man applicera den klassiska retorikens primära begrepp på

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

”At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar”

Ann Öhrberg ”At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar” Kön och retorik under svenskt 1700-tal Kvinnliga författare under svenskt 1700-tal hade generellt sett sämre möjligheter till retorisk skolning än sina manliga kollegor. Dessutom ansågs det inte lämpligt att kvinnor yttrade sig om offentliga ting. Trots detta finner vi ett stort antal kvinnliga

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Motståndets retorik

Brigitte Mral Motståndets retorik Om kvinnors argumentativa strategier Brigitte Mral anknyter i denna artikel till en pågående diskussion om en förnyelse av den retoriska teorin genom en övergång från ett skenbart neutralt synsätt till en öppnare och mer flexibel teori som överskrider det som man med Bourdieu skulle kunna kalla för retorikens ”nödvändiga förnekande”, dvs

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Judith Butler. En genusteoretisk metaforanalys

Lennart Hellspong Judith Butler En genusteoretisk metaforanalys Med symboler skapar vi bilder av världen, som gör den meningsfull för oss. Hur ser de ut, hur växer de fram och vad betyder de för hur vi förstår våra livssammanhang? Att försöka svara på de frågorna hör till mest grundläggande uppgifterna för en retorisk kritik. Särskilt givande

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Därför är kvinnor bra talare

Lena Josefsson & Mona Sahlin Därför är kvinnor bra talare Finns det en särskilt kvinnlig retorik? Här är ett försök att analysera det föredömliga kvinnliga språket. Otaliga skämtteckningar visar hur löjliga kvinnor är när de yttrar sig, särskilt om de har en bestämd uppfattning. Varje kvinna som har försökt hävda sig med hjälp av språket

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Den offentliga kvinnan

Brigitte Mral Den offentliga kvinnan Kvinnliga talare vid sekelskiftet i Sverige. Finns det en retorik som är speciell för kvinnor? Utan tvekan finns det kvinnliga talare, även om de sällan har uppmärksammats i retorikhistorien. Ellen Key, Kata Dalström, Selma Lagerlöf är tre talarinnor vid sekelskiftet. Här presenteras de i en artikel av docent Brigitte Mral

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här