Goebbels slutgiltiga lösning

Talarstolen: Joseph Goebbels ”Wollt ihr den totalen Krieg?” är ett av världs­historiens mest förfärande tal. Det är engagerande, väldisponerat och iscensatt av en av de mest talangfulla propagandisterna genom tiderna. Och den representerar en så cynisk och sjuk människosyn att man får svårt att andas även i dag Läs mer…

Goebbels’ endelige løsning

Joseph Goebbels’ ”Wollt ihr den totalen Krieg?” er en af de mest forfærdende taler i verdenshistorien. Den er engagerende, veldisponeret og iscenesat af en af de dyg-tigste propagandister der nogensinde har levet. Og den repræsenterer et så kynisk og forkvaklet menneskesyn at man får åndenød af at læse den selv i dag. Läs mer…