Integritetspolicy (GDPR)

Version: 2018-05-23 Retorikförlaget AB, i fortsättningen gemensamt kallat ”förlaget” eller ”Vi”, värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med “personuppgifter” avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du Läs mer…