Mission Improvisation

Som taler er du på en mission. Men i modsætning til agenter og detektiver er din mission kairos. Du skal forsøge at forankre din tale bedst muligt i situationen. Det gør du ved at improvisere – og det betyder at du skal tage kampen op med både hjernen, tiden og dét der sker. Få gode råd til hvordan du klarer dén mission og kommer tættere på at mestre den retoriske improvisation Läs mer…

Den rette tale på det rette tidspunkt

Det klassiske retoriske begreb kairós (udtales med tryk på sidste stavelse) forklares ofte som timing eller det at sige noget på det helt rigtige tidspunkt til de rigtige mennesker. Begrebet sammenfatter princippet om at retorik altid er forankret i en konkret situation, og at situationen på den anden side også er en af talerens største ressourcer i forbindelse med valg (og fravalg) af retoriske virkemidler for en given ytring. Kairos foreligger når tiden er inde til noget, og kairos er noget som både ord og handlinger kan have i forhold til deres retoriske situation Läs mer…

Retorisk spontanitet og kontroll

Artikkelen drøfter forholdet mellom spontan og konvensjonell språkbruk i radio og fjernsyn utfra begrepene kairos og retorisk situasjon, og utfra en motstilling av Foucaults begrep om kontrollregimer og Merleau-Pontys begrep om instruktiv spontanitet. Det er en tese i artikkelen at talens overbevisningskraft er aller sterkest når den er ukontrollert, når den talende ikke helt vet at hun griper folk, men simpelthen bare er overbevisende

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Rette ord i rette tid

I en artikkel fra 1968, som nå har fått status som klassiker, knytter Lloyd F. Bitzer re­torisk diskurs til det han kaller den retoriske situasjonen. Den retoriske situasjonen er en situasjon eller snarere en type situasjon som trenger, innbyr til, roper på og endog foreskriver tale. Uten den retoriske situasjonen med dens actual or potential exigence – forklart som imperfection marked by urgency – blir det ingen retorisk diskurs. Retorisk tale er et passende svar – a fitting response – på situasjonens krav. Taler er altså ikke bare situasjonsbestemte i banal forstand. Retorikken er essensielt situasjonell. Også innenfor antikk retorikk finner vi interessante ansatser til en liknende situering av retorikken, til en utvikling av et retorisk situasjonsbegrep. Det gjelder kairos

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…