Clintans retoriska spöken

Talarstolen. Clint Eastwood gjorde en bisarr debut som andemanare i sitt tal vid det republikanska konventet i november 2012. Talets kärna var en arg dialog med en tom stol som Eastwood hävdade bar en osynlig Obama. Men andar och vålnader är inget nytt fenomen i amerikansk politik. Förtidens slavar och infödda hemsöker den amerikanska självförståelsen och används retoriskt i våldsamma protester mot Obama Läs mer…

Retoriske genfærd i Clint Eastwoods konventtale

Clint Eastwood gjorde bizar debut som åndemaner i sin tale ved det republikanske konvent i november. Talens kerne var en arrig dialog med en tom stol som Eastwood erklærede besat af en usynlig præsident Obama. Men ånder og genfærd er intet fremmed fænomen i amerikansk politik. Fortidens slaver og indfødte hjemsøger den amerikanske selvforståelse og bliver brugt retorisk i voldelige protester mod Obama. Läs mer…

Shining city

New York-guvernören Mario Cuomo blev känd i hela USA efter sin ”keynote adress” vid demokraternas konvent inför presidentvalet 1984. Proceduren är att konventet formellt utser sin presidentkandidat, även om det redan står klart. Därför är konventen oftast mer rituellt präglade och syftar till att visa fram ett enigt, starkt parti (som innan beslutet förefallar splittrat mellan de många kandidater).
Att Walter Mondale förlorade valet med förödande marginal kan knappast bero på Mario Cuomos tal, som även i denna förkortade version visar ett ­strålande exempel på de politiska ­lovtalens potential. Läs mer…