Arkiv för sökord: krig

Krig, rett & retorikk – en introduksjon

Introduktion Introduktion till bogen ”Krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer””, Meyer & Kjeldsen (red), Retorikförlaget 2004, s. 7-14. Bibliografiskt Författare: Siri Meyer är professor i kunsthistorie och ledere av Senter for europeiske kulturstudier (SEK) i Bergen. Jens E. Kjeldsen är dr.art och førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Introduksjonen Krig,…

En verbal kovändning

quadaffi

RetorikMagasinet 33. Talarstolen. Hur kan Qadhafi på ett någorlunda trovärdigt sätt förklara för Libyens undrande offentlighet att ärkefienden USA idag ska räknas bland vänner?  Tal och tv-framträdanden ger oss en bild av hur han går tillväga. 2003 blev inte bara ett ödesår för Saddam Hussein och Irak. Också den libyske ledaren Muammar Qadhafi såg skriften…

Från ”Alla krigs moder” till ”Det nya Irak”

Det är inte bara George Bush som vill ha ett nytt Irak. Saddam Hussein har enligt egen utsaga arbetat på samma ­projekt sedan kriget om Kuwait 1991 – eller ”Alla Krigs Moder”, som han själv döpte det till. Det tal som Saddam höll den 17 januari 2003, strax före det att USA och Storbritannien invaderade Irak för att avlägsna diktatorn, ger oss en bild av hur Saddam som president försökte övertyga irakierna om sina visioner, om hur Saddams nya Irak skulle se ut. …
Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här och läs, läs!

Des­informationsministern

bbob2

Den irakiske informations­ministern, Mohammed Saeed al-Sahaf, blev en kultfigur under andra golfkriget. De första dagarnas förvåning över informationsministerns stolta och helt opåverkade ­uttalanden om Iraks överlägsenhet över de inträngande amerikanska styrkorna gav snabbt plats för ett ironiskt, ­globalt skratt…

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker og samfunn, samt tenkning om det Gode og det Onde, tiltenkt det hersidige, men tilhørende det hinsidige. På denne bakgrunn beveger forfatteren seg inn i ­ulike ­symbolfelt eller ulike kulturelle landskap – hovedsakelig tilhørende det hersidige – hvor metaforen og det metaforiske står i fokus…
Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här och läs, läs!