Nyckelord: krig

Krig, rett & retorikk – en introduksjon

Introduktion Introduktion till bogen ”Krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer””, Meyer & Kjeldsen (red), Retorikförlaget 2004, s. 7-14. Bibliografiskt Författare: Siri Meyer är professor i kunsthistorie och ledere av Senter for europeiske kulturstudier (SEK) i Bergen. Jens E. Kjeldsen är dr.art och førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Introduksjonen Krig,…

En verbal kovändning

quadaffi

RetorikMagasinet 33. Talarstolen. Hur kan Qadhafi på ett någorlunda trovärdigt sätt förklara för Libyens undrande offentlighet att ärkefienden USA idag ska räknas bland vänner?  Tal och tv-framträdanden ger oss en bild av hur han går tillväga. 2003 blev inte bara ett ödesår för Saddam Hussein och Irak. Också den libyske ledaren Muammar Qadhafi såg skriften…

Krigspropaganda

Retorik i den enögdes tjänst. Onekligen en ovanlig retorikteoretiker. Men icke desto mindre en välbehövd inblick i en propagandists tankar kring kommunikation och påverkan – retorikens helt grundläggande disci­pliner. Och varför ska inte vi ta vara på den ondes ­insikter och redskap? …

Krig & retorik på nordiska

Retorik i krigen. Två böcker om krig och retorik reser frågan om retorikens naturliga hemvist bland ämnen som statskunskap, litteratur och juridik. Eller kanske är det så att retoriken kan samla dessa kunskaper? Krig & retorik på nordiska Sven-Göran Malmgren I Irakkrigets kölvatten har det utkommit ett stort antal böcker som behandlar krig från retoriska

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Disney och propaganda­maskinen

Retorisk anka. För den som inte sett Kalle Anka göra Hitlerhälsning och arbeta på en tysk vapenfabrik finns det nu en DVD med material från Disneys produktion under kriget. Är det propaganda, är det utbildning – eller är det en bild av ett media och en utrikespolitik som gäller än idag?  Disney och propaganda­maskinen Peter

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

I en helvetes fart

Retorik och krisstyrning. Kan vi hålla kriget utanför dörren och leva i ett tillstånd av evig fred som Immanuel Kant önskade? Historien ger många exempel på krigsorsaker. Men kunde man ha gjort något innan kriget bröt ut och kan man lösa problemen med annat än militära medel? Svaret är krisstyrning, alltså att styra sig ut

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Från ”Alla krigs moder” till ”Det nya Irak”

Helle Lykke Nielsen Från ”Alla krigs moder” till ”Det nya Irak” Det är inte bara George Bush som vill ha ett nytt Irak. Saddam Hussein har enligt egen utsaga arbetat på samma ­projekt sedan kriget om Kuwait 1991 – eller ”Alla Krigs Moder”, som han själv döpte det till. Det tal som Saddam höll den

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Des­informationsministern

bbob2

Hanne Roer Des­informationsministern Retorik för skrattlystna. Den irakiske informations­ministern, Mohammed Saeed al-Sahaf, blev en kultfigur under andra golfkriget. De första dagarnas förvåning över informationsministerns stolta och helt opåverkade ­uttalanden om Iraks överlägsenhet över de inträngande amerikanska styrkorna gav snabbt plats för ett ironiskt, ­globalt skratt. Mohammed Saed al-Sahaf stod under krigets första dagar framför en

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippe Kjønn og kropp i krig og (u)fred Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Våldsamt övertygande

Para-retorik. I gerillakrig sker inte övertalning enbart genom en gevärsmynning. Retorik, ­manipulation och propaganda används också för att säkra segern. 1983 skrev CIA en hemlig handledning i hur gerillakrig och ­propaganda skulle gå hand i hand i det nicaraguanska inbördeskriget. Dessa instruktioner används fortfarande i världens brännpunkter. Våldsamt övertygande Nis Leerskov Mathiesen Talarstolen är ovanlig.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Ordkrig – ord i krig

Retorik i krig. Metaforerna om kriget mot terrorismen är både lockande och farliga. Vilken bild av “de som inte är som vi” ­skapar de egentligen? Elisabeth Eide tar här upp tråden från förra numrets artikel om USAs “terrorkrig”.  Ordkrig – ord i krig Elisabeth Eide The war in Afghanistan is over and what is left

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kosovomyten

slobodan

Carsten Bagge Laustsen Kosovomyten Talarstolen. Serbernas rätt: Milosevic använde en mytisk plats för att legitimera sin framfart på Balkan. Det visar denna analys av hans berömda tal på Trastslätten i Kosovo. Det började i Kosovo och där slutade det också på sätt och vis. Det var på Trastslätten, Kosovo Polje, som Slobodan Milosevic den 28

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Ett krig på ord

DustLadyIn911

Jonas Gabrielsen Ett krig på ord Språket skapar. Angriper USA Afghanistan därför att det är krig? Eller är det snarare så att USA retoriskt skapar en krigssituation för att legitimera angreppet? Få händelser illustrerar så bra som den, som skedde den 11 september 2001, att vi lever i en tid, där en och samma ­händelse

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Att legitimera våld

Charlotte Wagnsson Att legitimera våld Att språket är ett vapen är allmänt känt. Men kan man genom retorik bilda en så stark opinion att man legitimerar ett krig? Före, under och efter kriget i Tjetjenien använde den ryska ledningen olika retoriska grepp för att få med sig media och folkopinionen. Förutom hårda ”fakta”, spelade man

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Krig som identitet

Talarstolen. Det sägs att sanningen är krigets första offer – kanske man kan dra till med en (lite cynisk) parallellism: retoriken är ­krigets första vinnare.…