Nyckelord: krig

”Om kriget kommer” – Beredskapsretorik då och nu

Hur ska man förbereda sig för krig? Beredskapsfrågan när det gäller kriser, krig eller katastrofer har på senare år återigen blivit ett stort tema hos politiker, myndigheter och i medierna. Foldern från 1943, 1952, 1961, 1983 och 1987 – Om kriget kommer – har uppdaterats i en 2018-version. Brigitte Mral och Orla Vigsø läser och jämför.…

Krig, rett & retorikk – en introduksjon

Introduktion Introduktion till bogen “Krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer”“, Meyer & Kjeldsen (red), Retorikförlaget 2004, s. 7-14. Bibliografiskt Författare: Siri Meyer är professor i kunsthistorie och ledere av Senter for europeiske kulturstudier (SEK) i Bergen. Jens E. Kjeldsen är dr.art och førsteamanuensis vid Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen. Introduksjonen Krig,…

En verbal kovändning

quadaffi

RetorikMagasinet 33. Talarstolen. Hur kan Qadhafi på ett någorlunda trovärdigt sätt förklara för Libyens undrande offentlighet att ärkefienden USA idag ska räknas bland vänner?  Tal och tv-framträdanden ger oss en bild av hur han går tillväga. 2003 blev inte bara ett ödesår för Saddam Hussein och Irak. Också den libyske ledaren Muammar Qadhafi såg skriften…

Krigspropaganda

Retorik i den enögdes tjänst. Onekligen en ovanlig retorikteoretiker. Men icke desto mindre en välbehövd inblick i en propagandists tankar kring kommunikation och påverkan – retorikens helt grundläggande disci­pliner. Och varför ska inte vi ta vara på den ondes ­insikter och redskap? …

Disney och propaganda­maskinen

Retorisk anka. För den som inte sett Kalle Anka göra Hitlerhälsning och arbeta på en tysk vapenfabrik finns det nu en DVD med material från Disneys produktion under kriget. Är det propaganda, är det utbildning – eller är det en bild av ett media och en utrikespolitik som gäller än idag?

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

I en helvetes fart

Retorik och krisstyrning. Kan vi hålla kriget utanför dörren och leva i ett tillstånd av evig fred som Immanuel Kant önskade? Historien ger många exempel på krigsorsaker. Men kunde man ha gjort något innan kriget bröt ut och kan man lösa problemen med annat än militära medel? Svaret är krisstyrning, alltså att styra sig ut ur krisen med sikte på att uppfylla de mål man har satt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Från ”Alla krigs moder” till ”Det nya Irak”

Det är inte bara George Bush som vill ha ett nytt Irak. Saddam Hussein har enligt egen utsaga arbetat på samma ­projekt sedan kriget om Kuwait 1991 – eller ”Alla Krigs Moder”, som han själv döpte det till. Det tal som Saddam höll den 17 januari 2003, strax före det att USA och Storbritannien invaderade Irak för att avlägsna diktatorn, ger oss en bild av hur Saddam som president försökte övertyga irakierna om sina visioner, om hur Saddams nya Irak skulle se ut.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Des­informationsministern

bbob2

Den irakiske informations­ministern, Mohammed Saeed al-Sahaf, blev en kultfigur under andra golfkriget. De första dagarnas förvåning över informationsministerns stolta och helt opåverkade ­uttalanden om Iraks överlägsenhet över de inträngande amerikanska styrkorna gav snabbt plats för ett ironiskt, ­globalt skratt

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Kjønn og kropp i krig og (u)fred

Berit von der Lippes blikk på retorikk, kropp og krig kan ses i lys av språk­bruken til George W. Bush og ikke minst hans metaforiske uttrykk, Ondskapens akse.1 Denne metaforen peker hen mot to kulturelle felt: Tenkning basert på en mekanisk forståelse av mennesker og samfunn, samt tenkning om det Gode og det Onde, tiltenkt det hersidige, men tilhørende det hinsidige. På denne bakgrunn beveger forfatteren seg inn i ­ulike ­symbolfelt eller ulike kulturelle landskap – hovedsakelig tilhørende det hersidige – hvor metaforen og det metaforiske står i fokus

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Våldsamt övertygande

Para-retorik. I gerillakrig sker inte övertalning enbart genom en gevärsmynning. Retorik, ­manipulation och propaganda används också för att säkra segern. 1983 skrev CIA en hemlig handledning i hur gerillakrig och ­propaganda skulle gå hand i hand i det nicaraguanska inbördeskriget. Dessa instruktioner används fortfarande i världens brännpunkter

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Att legitimera våld

Att språket är ett vapen är allmänt känt. Men kan man genom retorik bilda en så stark opinion att man legitimerar ett krig? Före, under och efter kriget i Tjetjenien använde den ryska ledningen olika retoriska grepp för att få med sig media och folkopinionen. Förutom hårda ”fakta”, spelade man på känslomässiga faktorer som det ryska folkets förlorade identitet. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka argument den ryska ledningen använde och om hur opinionen reagerade

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här