Förord – Topos som meningsskapare

Maria Wolrath Söderberg “Topos som meningsskapare“.   Förord Den här avhandlingen förenar två av mina huvudintressen, retorik och lärande, med nyfikenheten på ett fenomen som tycks särskilt aktuellt i det postmoderna samhället, nämligen mångfalden av val och möjliga synsätt i kombination med en alltmer rastlös förändringstakt. Det händer i alla människors liv att det gungar Läs mer…