Konsten att lyssna

“Vad ljuset är för dem som har ögon, det är ordet för dem som har öron, om de blott vill lyssna”. Medan konsten att tala är rikt beskriven och betraktad, är dess förutsättning, lyssnandets konst, i det närmaste obeskriven. Med detta nummers klassiker är den bristen något så när åtgärdad. Översatt till svenska och med förord av Ingemar Düring. Läs mer…