Greenwashing och grön marknadsföring

“Greenwashing” har blivit ett modeord; ett uttryck med uppenbara retoriska effekter, vilket man kan slänga ur sig för att racka ned på den man därmed gör till motståndare. Men vad kännetecknar greenwashing som retorik? Vi ser på de sju gröna synderna – och hur de kan användas konstruktivt, till gröna omställningens fördel. Läs mer…

Den solkiga propagandan

Begreppsrelativism. Begreppet propaganda används nu ofta som synonymt med reklam, PR och marknadsföring. Kanske är det inte så konstigt då dessa påverkanstek­niker har en gemensam historia och allt från bilar och ­folkhälsobudskap till välgörenhet och politik kommuniceras med liknande tekniker? Läs mer…