Nyckelord: musik

Det ophøjede

Klassiker: Gustav Schilling Det ophøjede Oversat og med introduktion af Christian Kock Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 73, 2016. Introduktion s 20-24 · Artikel s 25-29 Om originalet Översättning: Christian Kock efter originalet i Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst, bind 2, Stuttgart 1835-1838. Fulltext: Klassikerintro: Skriftet der er oversat nedenfor om

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Politiska kamp(anj)sånger

Mark Herron Politiska kamp(anj)sånger Väljer politiska aspiranter rätt låt för sin kampanj samlar musiken röster, ­skapar positiva associationer – och kanske även underminerar motkandidaten på ett humoristiskt sätt. Politiker räds inte musik och oavsett om låten är ett hemmabygge eller ett smart lån från populärmusiken kan tonerna sätta sinnen i rörelse. På kvällen för Barack

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Forord – Metrik & musik

metrik

Introduktion Introduktion til bogen ”Metrik & musik”, Christian Kock (red.), Retorikforlaget 2002, s. 7. Bibliografisk Författare: Christian Kock är professor i retorik vid Köpenhamns universitet Förordet I mange metriske arbejder i de senere år er slægtskabet mellem metrik og musik kommer i forgrunden. Det er blevet et mere fremtrædende synspunkt at metrik har noget med…

Mozart som epideiktisk retor

Jette Barnholdt Hansen Mozart som epideiktisk retor Dydens og lastens repræsentation i Titus Artiklen er inspireret af Kenneth Burke, der i Language as Symbolic Action (1968) beskriver epideiktisk retorik som en æstetisering, hvor skellet mellem retorik og poetik udviskes.1 I stedet for at forfølge Burkes retning fra retorikken mod det æstetiske felt, går jeg dog

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Til retorikkens pris

Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini Til retorikkens pris Klassiker Oversatt til dansk af Via Christensen og Jette Barnholdt Hansen. Introduktion ved Jette Barnholdt Hansen. Om artikeln Ingår i: Rhetorica Scandinavica 36, 2005. Introduktion 7-15 · Artikel s 16-24 Om oversættelsen Oversættelse:   De le lodi del Eloquenza; Holdt i forbindelsen med fratrædelsen som konsul for Accademia Fiorentina til

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Musikens retorik

Retorisk klang. Vad har övertygande med musik att göra? Inte kan väl musik jämföras med talarkonsten? Jovisst – i denna artikeln ska vi se på likheterna mellan tal- och låtskrivarens arbete.  Musikens retorik Jökull Steinthorsson Redan under antiken erkände filosofer som Platon musikens makt att påverka oss, och det har inte förändrats genom tiderna. Genom

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Følelsenes retorikk, henvendelsens form

Ståle Wikshåland Følelsenes retorikk, henvendelsens form Temporalitet og intensjonalitet i to lamenti av Claudio Monteverdi Temporalitet og intensjonalitet i to lamenti av Claudio Monteverdi. Hver gang vi hører en stemme, er det som om den snakker til oss – eller i det minste til noen. Vår oppfatning av en stemme er uløselig forbundet med antakelsen

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Fra inventor til fortolker

Jette Barnholdt Hansen Fra inventor til fortolker De første hofoperaers prologer i brydning mellem to kulturer De første hofoperaers prologer i brydning mellen to kulturer. De første eksperimenter med opera omkring 1600 i Italien er påvirket af overgangen fra en mundtlig til en skriftlig kultur, der intensiveres i kraft af udbredelsen af det trykte partitur.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorikkens musik, musikkens retorik

Peter Larsen Retorikkens musik, musikkens retorik Den følgende artikel handler om musikkens placering i retorikken og om retorikkens indflydelse på musikken. Der er tale om en skitse. Og selvsagt kan det ikke være anderledes, for det er en overordentlig lang og kroget historie det drejer sig om her, en historie som strækker sig over mere

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Der vollkommene Capellmeister

Johann Mattheson Der vollkommene Capellmeister Klassiker Johann Mattheson (1681-1764) var den tyske baroks førende musikteoretiker og ­-kritiker. Han var selv sanger, musiker og komponist, men havde desuden en bred uddannelsesbaggrund og fungerede det meste af sit voksne liv som sekretær for den engelske ambassadør i Hamburg. Han udgav Critica Musica (1722-5), det første tyske musiktidsskrift,

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Det krävs två för att förföra

Musikens förmåga att övertyga är beroende av lyssnaren som uttolkare – och musiken ger många möjligheter Ansa Lønstrup Det krävs två för att förföra Hur kan musik övertyga, kommunicera något bestämt eller över huvud taget betyda något bestämt? Det är nog en av de 10 000-kronorsfrågor som musikvetenskapen och andra vetenskaper väldigt gärna skulle vilja

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorisk pop

Scocco-grupp

Barbro Wallgren Hemlin Retorisk pop Är Mauro Scocco retoriker? Jo, om man ser till hans låt “Tusen röster” kan man med fog påstå det. I den här artikeln visar Barbro Wallgren Hemlin hur Scocco och hans medhjälpare skickligt använder sig av retoriska verktyg när de i musikvideon “Tusen röster” försöker övertyga oss om att vi

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Musicus Poeticus

Jette Barnholdt Hansen Musicus Poeticus Den musikalske retoriker Barokkens komponist var ikke et ‘geni’, men derimod en ‘lærd’ med en bred videnskabelig baggrund. Hans opgave var ikke at udtrykke sig selv og sine følelser, men at få musikken til at udføre bestemte retoriske funktioner. For barokkomponsiten var retorikken både æstetik og et prak­tisk redskab i

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här