Nyckelord: nazism

Krigspropaganda

Retorik i den enögdes tjänst. Onekligen en ovanlig retorikteoretiker. Men icke desto mindre en välbehövd inblick i en propagandists tankar kring kommunikation och påverkan – retorikens helt grundläggande disci­pliner. Och varför ska inte vi ta vara på den ondes ­insikter och redskap? …

Viljans triumf! – eller propagandans?

Tredje Rikets mest kända och kanske mest inflytelserika propa­gandafilm, Leni Riefenstahls ”Triumph des Willens”, skulle skildra partidagarna i Nürnberg 1934 för de tyskar som inte hade möjlighet att närvara, samtidigt som syftet var att mana det tyska folket till enighet och styrka

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Nazismen vid svenska universitet

Under 30- och 40-talet var universiteten och högskolorna inte garanter för demokratiska ideal. Istället kom pronazism och främlingsfientlighet till uttryck, dock i olika utsträckning. RetorikMagasinet markerar 30 november-protesterna med en blick på ormen vid kunskapens barm

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här

Retorikken i Hitlers “Min Kamp”

I 1939 udkom Hitlers ‘Mein Kampf’ i Amerika. Kenneth Burke tog bogen som en foræring til at analysere og gennemskue den nazistiske retorik, i modsætning til samtidens forargede kommentarer. Artiklen en en grundig gennemgang af de virkemidler og den strategi, Hitler brugte som ‘medicin’ for en frustreret og splittet tysk nationalisme; en ‘medicin’ der på én gang var korrumperet, ondskabsfuld – og effektiv. Med essayet viser Burke hvordan retorisk analyse kan give indsigt i også den ‘dårlige’ retorik.
Første gang på dansk, oversat af Peter Ström-Søeberg. Med introduktion af Atle Kittang.

Denna artikel är premium-material. Få tillgång till retorisk kunskap: Digital tillgång or Digital tillgång plus. Redan prenumerant? logga in här