Thukydides: Pesten i Aten och Perikles epidemiska tal

I detta nummer av Rhetorica Scandinavica presenteras en ny översättning av Perikles så kallade “epidemiska tal” eftersom det hölls under – och med anledning av – den pest som drabbade Aten under kriget mot Sparta. Läs mer…